Aktuality

"1" FLEXI IT nejvyužívanější systém pro fakturaci energií na českém trhu


Společnost SPP CZ hledala vhodný informační systém, který spravuje celý proces fakturace energií, tedy zemního plynu, který společnost dodává. Při výběru kladla důraz na spolehlivost partnera a ověřený informační systém.

SPP CZ již rok využívá, od společnosti D3Soft, informační systém CRM Utility, a tedy rozhodnutí padlo na dlouhodobého a spolehlivého partnera a jeho systém FLEXI IT. V Srpnu došlo k podpisu smluv a připravuje se analýza k implementaci systému pro fakturaci energie FLEXI IT.

Systém pro fakturaci energií FLEXI IT je na českém trhu nejvyužívanějším systémem alternativních dodavatelů energií, jelikož je absolutně přizpůsobitelný požadavkům a potřebám zákazníků. Více informací na www.flexiit.cz