Aktuality

Audit znovu potvrdil dodržování všech šesti norem ISO v KVADOSu


23. leden 2014


Společnost KVADOS, a.s., opět úspěšně prošla dozorovým a recertifikačním auditem, který prověřoval soulad vnitřních procesů se standardy ISO. Auditoři z českého zastoupení mezinárodní certifikační autority Bureau Veritas potvrdili dodržování norem ISO 9001 (management kvality), 14001 (environmentální management), 20000 (poskytování služeb IT), 27001 (řízení informační bezpečnosti a OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Kontroloři zároveň KVADOS, a.s., recertifikovali na další období podle normy ISO 10006 (řízení projektů).

Na rozdíl od firem, které od recertifikačních auditů ustoupily, protože již není možné využívat dodržování ISO norem jako kvalifikační kritérium ve výběrových řízeních, se vedení KVADOS, a.s., rozhodlo auditovat získané certifikace standardů ISO aplikovatelných pro působení na trhu informačních a komunikačních technologií dlouhodobě. Udržováním platnosti všech šesti certifikací společnost dokládá, že veškerá její činnost respektuje mezinárodní zvyklosti a měřítka – a to nikoliv pro formální potvrzení souladu, ale kvůli přesvědčení, že právě možnost vyvíjená a nabízená řešení celosvětově srovnávat jednotnou optikou potvrzuje jejich vyspělost a kvalitu.


O společnosti KVADOS, a.s.

KVADOS, a.s., je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS®, myAVIS™, myWORK™, myCASH™ a myFABER™ jsou určeny společnostem působícím ve výrobním, obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Dále KVADOS, a.s., nabízí informační systém myTEAM™ k řízení optimálního oběhu dokumentů uvnitř firmy, komplexní řešení spolehlivého a maximálně bezpečného provozu aplikací, dat a projektů myDATACENTER™, řešení pro logistiku a skladování mySTOCK™ a komplexní řešení pro efektivní využívání strojního vybavení a řízení výroby myMACHINE™.

KVADOS, a.s., působí na trhu již od roku 1992 a v současnosti je aktivní ve většině středoevropských zemí. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení, ale také rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Roční obrat přesahuje 150 milionů Kč a počet odborných spolupracovníků překročil hranici 130 lidí. Společnost je dlouhodobě ekonomicky stabilní, dle mezinárodních metodik Dun & Bradstreet drží rating A1 a failure score 100.

KVADOS, a.s., je několikanásobným vítězem mezinárodní soutěže Microsoft Awards, což potvrzuje vyspělost a přínosy vyvíjených produktů. Mimo to je společnost například Gold Certified Partner společnosti Microsoft, T-Mobile Solution TOP Partner v České republice, Hewlett-Packard Preferred Partner a ESET Gold Partner.
 

KVADOS , a.s.

Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211)
E-mail: office@kvados.cz  
www.kvados.cz

Kontaktní osoba:
Jiří Vaculík, PR manažer, vaculik@kvados.cz, tel.: +420 731 131 449