Aktuality

Auditorská společnost NEXIA AP využívá řešení myTEAM

 

19. 9. 2016

 

NEXIA AP, renomovaná auditorská a poradenská společnost spadající do celosvětové sítě NEXIA INTERNATIONAL, využívá v ostrém provozu řešení myTEAM®. Jeho součástí je také zcela nový modul „Vykazování činnosti na zakázky“. V něm lze evidovat hodiny odpracované konkrétními zaměstnanci na jednotlivých zakázkách. Na tyto údaje je pak samozřejmě možné nahlížet podle důležitých ukazatelů, data různě sumarizovat a porovnávat (například u víceletých zakázek).

 

NEXIA AP každoročně realizuje desítky auditorských a poradenských kontraktů, přičemž přesnost, bezpečnost a diskrétnost informací jsou zcela zásadní. Pro plánování prací, vyhodnocování efektivity zakázek a přínosu jednotlivých týmů do celkové ekonomiky společnosti je důležité sledovat a vyhodnocovat spotřebu času pracovníků na jednotlivých zakázkách a neproduktivních výkonech. Kromě odvodu časových výkonů na jednotlivých produktivních a neproduktivních zakázkách řešení myTEAM® zabezpečuje podporu při fakturaci a přehlednou evidenci jednotlivých zakázek.

 

Společnost NEXIA AP si řešení KVADOSu vybrala na základě předchozí spolupráce. Původně bylo zvažováno řešení s využitím produktu myWORK®. Jako vhodnější se však ukázala platforma produktu myTEAM®. Pro něj byl připraven nový modul „Vykazování činnosti na zakázky“ a také „Evidence zakázek“. Obě novinky nyní mohou využít i další klienti.

 

Sytém pro manažerské účely poskytuje:

  • analytické výstupy (reporty) pro vykazování produktivního i neproduktivního času (výkonů) jednotlivců, týmů a divizí,
  • upozorňuje u zakázek na termíny fakturací, etapy a milníky při realizaci,
  • automatizuje výkaznictví a srovnává skutečný stav spotřebovaného času s plánovaným.

Pro ochranu dat jsou zde k dispozici pokročilé bezpečnostní nástroje.

 

Získejte další informace o produktech myTEAM® a myWORK®.