Aktuality

Beskydy opět hostily setkání zaměstnanců KVADOS myDAY 2012


6. prosinec 2012


Tradiční pracovně-společenské setkání zaměstnanců KVADOS, a.s., konferenceKVADOS myDAY 2012, se i letos konalo v Beskydech. Po třech letech jej znovu hostil 1. a 2. prosince 2012 nově rekonstruovaný hotel Sepetná. Zatímco výroční setkávání pracovníků a managementu společnosti je již tradiční, akce samotná dostala zcela novou podobu a již od rána byla pojata jako celofiremní teambuilding. Teprve v odpoledních hodinách se zaměstnanci seznámili s významnými novinkami a plány pro rok 2013. Velká pozornost byla také zaměřena na připravovaný recertifikační audit pro 5 mezinárodních norem ISO.

„Stojí před námi velký krok. My i naši klienti víme, že naše procesy jsou dlouhodobě nastaveny na nejvyšší kvalitativní úroveň. Nyní nás čeká též opětovné formální potvrzení této skutečnosti, která KVADOS na českém ICT trhu staví do výjimečné pozice,“ uvádí Miroslav Hampel, generální ředitel KVADOS, a.s., a dodává, že i zjevné věci je dobré občas připomenout. „Vážíme si svědomitosti našich zaměstnanců. I proto jsme letos mohli společné setkání pojmout více zábavnou a méně pracovní formou. Přesto nelze pracovní povinnosti opomenout ani v takto dobré náladě,“ říká M. Hampel.

KVADOS, a.s., je držitelem certifikátů o shodě s mezinárodními normami ISO, konkrétně ISO 27001:2006 (řízení informační bezpečnosti), ISO 20000-1:2006 (poskytování služeb IT), ISO 9001:2009 (management kvality), ISO 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a ISO 14001:2005 (environmentální management), od roku 2010. Společnost každoročně úspěšně prochází povinnými dozorovými audity, které ověřují dodržování norem. Protože je však platnost certifikátů omezena na 3 roky, je nutné po uplynutí této doby podstoupit takzvaný recertifikační audit. Kromě toho firma disponuje od roku 2011 také certifikátem ISO 10006:2004 (řízení projektů) a s celkovým počtem 6 osvědčení dodržování ISO norem patří v České republice mezi absolutní špičku v segmentu informačních a komunikačních technologií.

Večerní společenský program byl již vyhrazen výhradně pro oddech a relaxaci. Volně přitom navázal na dopolední teambuildingové aktivity a všechny zaměstnance přenesl do retro atmosféry konce 70. let minulého století. Ta byla již ráno umocněna speciálním historickým vlakem vypraveným ze stanice Ostrava střed, který všechny účastníky přivezl až na úpatí Lysé hory.


O společnosti KVADOS, a.s.

Společnost KVADOS, a.s., je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS®, myAVIS™, myWORK™, myCASH™ a myFABER™ jsou určeny společnostem působícím ve výrobním, obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkami roku 2011 jsou informační systém myTEAM™ k řízení optimálního oběhu dokumentů uvnitř firmy, komplexní řešení spolehlivého a maximálně bezpečného provozu aplikací, dat a projektů myDATACENTER™, řešení pro logistiku a skladování mySTOCK™ a komplexní řešení pro efektivní využívání strojního vybavení a řízení výroby myMACHINE™.

KVADOS, a.s., působí na trhu již od roku 1992 a v současnosti je aktivní ve většině středoevropských zemí. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení, ale také rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Roční obrat společnosti přesahuje 150 milionů Kč a počet odborných spolupracovníků překročil hranici 130 lidí.

Společnost KVADOS, a.s., opakovaně zvítězila v mezinárodní soutěži Microsoft Awards, což potvrzuje vyspělost a přínosy vyvíjených produktů. Mimo to je KVADOS, a.s., například Gold Certified Partner společnosti Microsoft, T-Mobile Solution TOP Partner v České republice, Hewlett-Packard Preferred Partner a ESET Gold Partner.
 

KVADOS , a.s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211)
 
Kontaktní osoba:
Jiří Vaculík, PR manažer, vaculik@kvados.cz, tel.: +420 731 131 449