Aktuality

D3Soft nasadil docházkový systém ve společnosti Diamo, státní podnik


V odštěpném závodu ODRA, který spadá pod společnost Diamo, státní podnik, jsme nasadili docházkový systém, který je propojený se systémem SAP, konkrétně do modulu MZDY.
Docházkový systém řeší evidenci docházky zaměstnanců. Automaticky zpracovává docházku na základě dat o průchodech na snímačích identifikačních karet a na základě různých dat jako jsou směny, pracovní dny aj.

Námi nasazený systém docházku nejen vyhodnocuje, ale i kontroluje podle předem definovaných modelů pracovní doby a umožňuje editovat a zavádět nové akce přímo z klávesnice PC jednotlivých uživatelů.