Aktuality

Datovému centru přibývají klienti, KVADOS posílil jeho konektivitu


9. srpen 2013


S vazbou na zvyšování počtu klientů využívajících služby datového centra navýšila společnost KVADOS, a.s., jeho záložní konektivitu. KVADOS, a.s., pro provoz svých řešení nabízí klientům datacentrum jako produkt myDATACENTER™. Aktuálně byla navýšena jak záložní rychlost připojení k síti internet, tak vnitřní infrastruktura. Záložní optické spojení k serverům narostlo z původních 20 Mbit/s na rychlost 50 Mbit/s. Zároveň došlo k vybavení datového centra novou technologií HP Virtual Connect FlexFabric s rychlostí 10 Gb/s.


Pro zachování nepřetržitého provozu při výpadku jedné linky využívá myDATACENTER™ dvou nezávislých připojení k internetu. Obě jsou realizována optickými kabely a jsou konfigurována jako hlavní a záložní spoj. Hlavní připojení disponuje rychlostí 100 Mb/s obousměrně a záložní spojení bylo navýšeno na 50 Mb/s. Spolehlivá průchodnost datových linek je jedním z pečlivě monitorovaných parametrů, aby nárůst počtu klientů neovlivňoval kvalitu poskytovaných služeb. Primární linka je trvale udržována průchozí s dostatečnou rezervou. Nyní je i při případném výpadku hlavního spoje průchodnost záložní linky srovnatelná s běžným provozem na hlavní. Přepojení mezi hlavním a záložním připojením je automatizováno přes BGP (Border Gateway Protocol) routing.

Dále bylo myDATACENTER™ doplněno modulární technologií HP Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/s. Ta umožňuje připojení virtualizovaných serverů blade k libovolné datové (LAN) či úložné (SAN) síti prostřednictvím jednoho zařízení, které koncentruje provoz dovnitř skříní a připojuje se přímo k sítím LAN a SAN zároveň. Redukuje se tak nadbytečné množství infrastruktury na serverové straně, což snižuje riziko poruchy a dovoluje veškeré změny v infrastruktuře, jako například přidávání, přesouvání a nahrazování serverů, provádět během minut namísto dnů, čímž se minimalizuje délka případného výpadku služeb.

Výrazně se rovněž zrychlí přenosy dat pomocí vysokorychlostního připojení o rychlosti 10 Gb/s, a to především u velkých databázových serverů či ve špičkách. Ke všem 10Gb serverovým portům poskytuje každý modul čtyři přizpůsobitelná připojení (3 datová a 1 pro úložiště, nebo 4 datová). S moduly Virtual Connect FlexFabric není nutné používat další přepínače pro sítě eternet a Fibre Channel, rozšiřující moduly, kabely či softwarové licence, nedochází tak k nepřehlednému kombinování tradičních a jiných konvergovaných síťových řešení.


O společnosti KVADOS, a.s.

Společnost KVADOS, a.s., je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS®, myAVIS™, myWORK™, myCASH™ a myFABER™ jsou určeny společnostem působícím ve výrobním, obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkami roku 2011 jsou informační systém myTEAM™ k řízení optimálního oběhu dokumentů uvnitř firmy, komplexní řešení spolehlivého a maximálně bezpečného provozu aplikací, dat a projektů myDATACENTER™, řešení pro logistiku a skladování mySTOCK™ a komplexní řešení pro efektivní využívání strojního vybavení a řízení výroby myMACHINE™.

KVADOS, a.s., působí na trhu již od roku 1992 a v současnosti je aktivní ve většině středoevropských zemí. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení, ale také rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Roční obrat společnosti přesahuje 150 milionů Kč a počet odborných spolupracovníků překročil hranici 130 lidí.

Společnost KVADOS, a.s., opakovaně zvítězila v mezinárodní soutěži Microsoft Awards, což potvrzuje vyspělost a přínosy vyvíjených produktů. Mimo to je KVADOS, a.s., například Gold Certified Partner společnosti Microsoft, T-Mobile Solution TOP Partner v České republice, Hewlett-Packard Preferred Partner a ESET Gold Partner.
 

KVADOS , a.s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211)
 
Kontaktní osoba:
Jiří Vaculík, PR manažer, vaculik@kvados.cz, tel.: +420 731 131 449