Aktuality

Důkaz, že D3Soft je vyhledávaným odborníkem


V minulosti společnost Ideal - Trade Service, spol. s r. o. díky nám revitalizovala CRM systém, který jim dodala jiná společnost (více si přečtěte na http://www.d3soft.cz/novinky/nebojte-se-vymenit-stavajiciho-partnera-crm-systemu.html).


Společnost ITS byla natolik spokojená s naší započatou spolupráci, že od té doby dochází k několika rozvojům systému. Zejména zjednodušili a zefektivnili tvorbu nabídek zákazníkovi, což v konečném důsledku obchodním zástupcům zrychlilo a zefektivnilo práci. Společnost si velmi chválí spolehlivé propojení CRM s ERP systémem Helios. Dále došlo k rozvoji evidence portfolia produktů u jednotlivých zákazníků s následným hromadným oslovením při změně verzi dokumentů bezpečnosti, které vyplívají ze zákona. A v neposlední řadě vznikl zákaznický webový portál, který zpřístupňuje dokumenty k odebraným chemikáliím např. bezpečnostní listy, aj.


Jsme velmi poctěni, že naši zákazníci se na nás rádi obracejí s rozvojem systémů. Pro nás je to vizitkou, že jsme pro naše zákazníky plnohodnotným partnerem.