Aktuality

IT Cluster získal ze strukturálních fondů EU podporu na kolektivní výzkum

 

Zájmovému sdružení IT Cluster, z. s., se opětovně podařilo získat finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, přesněji z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Podpora je směřována na rozvoj inovačních aktivit a realizaci projektu s názvem „Výzkumný a vývojový projekt IT Cluster 2016–2019“. Hlavními oblastmi výzkumu jsou dvě témata. Prvním je hledání a definování optimalizačních metod pro řízení skladových zásob s využitím predikce budoucí poptávky za pomoci pokročilých matematických metod. Druhou oblastí výzkumu je optimalizace svozu komunálního odpadu pro municipalitu s pomocí sběru informací o stavu naplnění odpadových nádob v dané lokalitě a dalších evidovaných informací. Projekt přispěje k rozvoji jednoho z primárních cílů sdružení, kterým je vzájemná spolupráce všech členů. V rámci sdružení IT Cluster se do projektu aktivně zapojí zástupci těchto členů: K2 atmitec, s. r. o., KVADOS, a. s., NAM system, a. s.,  D3Soft, s. r. o., a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.