Aktuality

IT Cluster získal podporu na rozvoj z Evropského fondu regionálního rozvoje

 

Zájmovému sdružení IT Cluster, z. s., se opětovně podařilo získat podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, přesněji z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Projekt je nazván: "Rozvoj IT Clustru 2017 - 2019". 

 

Hlavním cílem projektu je rozšíření rozsahu činnosti spolupráce stávajících a nových členů IT Clustru, medializace a zviditelnění činnosti sdružení, podpora inovačních aktivit clustru a členů clustru.
Tento projekt přímo naplňuje cíl výzvy - podpora rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posiluje vzájemných vazeb na regionální, nadregionální úrovni a vede k naplňování konceptu inteligentní specializace.