Aktuality

K2 atmitec vystoupí na konferenci Open Source v evropské veřejné správě


Ostrava, 7. 2. 2012 


V březnu letošního roku proběhne poprvé v České Republice konference pořádaná pod záštitou celoevropského projektu OSEPA (Open Source for European Public Administrtions), jehož cílem je otevření diskuse o změnách, které povedou k možnosti využívání výhod open source softwaru ve veřejné správě.


Konference poukáže na potenciál FOSS (Free/Open Source Software), konkrétně v evropské veřejné správě, budou zde prezentovány výsledky průzkumů realizovaných v rámci projektu OSEPA, doporučení vzhledem k technické a ekonomické výhodnosti FOSS řešení a softwarové politiky, nejlepší případy z praxe apod.

Za společnost K2 atmitec s.r.o. přijal nabídku podělit se o své dlouholeté zkušenosti Petr Staněk, systémový specialista a odborník v oblasti Linuxu. Obsahem jeho přednášky bude linuxový Samba server pro potřeby městských a obecních úřadů.

„Představíme možnosti linuxového serveru v roli doménového řadiče, centralizaci správy uživatelských účtů pomocí LDAP serveru a replikování informací o uživateli na další servery v organizaci. Ukážeme grafické i textové nástroje pro správu Samby, uživatelů a LDAPu, či přidání stanice WinXP/Win7/Win2008 do Samba domény,“ dodává Petr Staněk.

Tematicky bude konference rozdělena do tří celků – FOSS v institucích evropské veřejné správy, FOSS právní a ekonomické aspekty v kontextu EU a Spolupráce na FOSS řešeních pro spolehlivou a inovativní veřejnou správu.

Bližší informaci o konferenci naleznete na osepa.kr-vysocina.cz


O společnosti K2 atmitec

Společnost K2 atmitec s.r.o. vznikla v roce 1991 a po dlouholetém působení na trhu informačních technologií patří mezi přední výrobce a dodavatele informačních systémů. Postupem času společnost rozšířila pole své působnosti a nyní se na trhu profiluje jako dodavatel komplexních ICT řešení šitých na míru zákazníka. Společnost zaměstnává špičkové programátory, vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, kteří profesionálně řídí implementaci do prostředí zákazníka. V současnosti pracuje jen s IS K2 více než 13 000 uživatelů v rozmanitých společnostech v různých zemích světa.