Aktuality

KVADOS pomáhá Nadaci Terezy Maxové


24. října 2008
 
Společnost KVADOS, a.s., prodloužila o další rok tradiční partnerství s Nadací Terezy Maxové v Moravskoslezském kraji. Součástí spolupráce bylo také partnerství při realizaci  Koncertu splněných přání, který se konal 23. října 2008 v Domě kultury města Ostravy. Nešlo jen o prestižní společenskou událost regionu, ale zejména o podporu znevýhodněných dětí vyrůstajících v kraji. Společnost KVADOS, a.s., si cení možnosti touto cestou pomáhat zlepšovat životy dětí, které neměly štěstí a musejí vyrůstat v náhradní nebo ústavní péči. Management KVADOS, a.s., pokládá dlouhodobou spolupráci s Nadací Terezy Maxové za velmi přínosnou a pozorně sleduje konkrétní výsledky práce nadace.
Nadace Terezy Maxové se problematice znevýhodněných a opuštěných dětí intenzivně věnuje již jedenáctým rokem. Přestože za tuto dobu Nadace Terezy Maxové přerozdělila více jak 150 miliónů korun, jsou si její zástupci stejně jako management společnosti KVADOS, a.s., dobře vědomi, že je stále potřeba mnohé změnit.
 

O Nadaci Terezy Maxové

Nadace Terezy Maxové pravidelně ve spolupráci s odborníky rozděluje nemalé prostředky, a to formou grantového řízení, ve kterém jsou vybírány desítky projektů s regionální či celostátní působností.
Česká republika má v Evropě neblahý primát v počtu děti, které jsou umísťovány do ústavní péče. Nejčastěji je pak dítě odebíráno rodičům ze sociálně slabých rodin. Nadace Terezy Maxové se však domnívá, že sociální problémy nejsou důvodem pro rozbití rodiny, pokud je funkční a dítěti nabízí láskyplné a harmonické prostředí. Proto vyvíjí nadace řadu aktivit, které jednoznačně vedou k možnosti každého dítěte vyrůstat v rodině.
 

O společnosti KVADOS, a.s.

Společnost KVADOS, a.s., je významným systémovým integrátorem a výrobcem informačních systémů pro společnosti působící v sektoru obchodním, distribučním, servisním a logistickém. Společnost aktivně působí na většině trhů Evropy prostřednictvím vlastních obchodních zastoupení a dále rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Roční obrat skupiny KVADOS činí více než 100 milionů Kč a počet odborných zaměstnanců přesáhl hranici 100 lidí. Klíčovými produkty společnosti jsou produktové skupiny VENTUS a myAVISTM. Novinkou roku 2008 je komplexní řešení pro maloobchodní prodej – myCASHTM.
 
KVADOS , a.s.
Pivovarská 4/10,  702 00 Moravská Ostrava,  Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211),
 
Kontaktní osoba:
Šimon Churý, marketingový manažer,   chury@kvados.cz,  tel.: +420 739 548 067