Aktuality

KVADOS spolupracuje na unikátním projektu RODOS


27. září 2012


Společnost KVADOS, a.s., se zapojila do unikátního výzkumného projektu RODOS – centra kompetence pro modelování, monitorování a řízení dopravy. RODOS je úzce navázán na program IT4Innovations, takzvaný ostravský superpočítač. Právě ten zajistí potřebný výpočetní výkon a ukládání obrovského množství dat. Stejně jako on je i RODOS zaštítěn Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, v čele s rektorem Ivo Vondrákem.

Projekt RODOS potrvá 6 let a jeho výstupem budou konkrétní nástroje, které by měly umožnit vytvářet lepší dopravní modely a účinněji a přesněji řídit situaci na silnicích podle aktuálních podmínek, podobně jako je tomu například u dopravy vlakové, lodní či letecké.

RODOS svým zaměřením znamená projekt s celospolečenským přesahem. Jeho téma je v souvislosti s rostoucím počtem automobilů, stoupajícími náklady a úbytkem zásob nerostných surovin velmi aktuální. Zatímco řadový motorista by díky vyvinutým nástrojům mohl každodenně uspořit nemálo času i paliva, orgány státní správy by měly k dispozici přesnější podklady pro predikci vývoje dopravy, nastavování dopravní signalizace či třeba účinné scénáře pro krizové situace. Podobné trendy se nyní snaží podchytit i další evropské státy, RODOS přitom počítá s návazností na systémy okolních zemí.

Vedle KVADOS, a.s., a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava jsou členy řešitelského konsorcia také Centrum dopravního výzkumu, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, CAMEA, spol. s r.o., CE-Traffic, a.s., Central European Data Agency, a.s., skupina ELTODO a Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Jedná se tak o platformu spojující akademickou, veřejnosprávní a soukromou sféru.

Prostředky pro financování poskytla Technologická agentura České republiky, část zdrojů zajistili samotní řešitelé.


O společnosti KVADOS, a.s.

Společnost KVADOS, a.s., je významným systémovým integrátorem a výrobcem vlastních informačních systémů. Klíčové produktové skupiny VENTUS®, myAVIS™, myWORK™, myCASH™ a myFABER™ jsou určeny společnostem působícím ve výrobním, obchodním, distribučním, servisním nebo logistickém sektoru. Novinkami roku 2011 jsou informační systém myTEAM™ k řízení optimálního oběhu dokumentů uvnitř firmy, komplexní řešení spolehlivého a maximálně bezpečného provozu aplikací, dat a projektů myDATACENTER™, řešení pro logistiku a skladování mySTOCK™ a komplexní řešení pro efektivní využívání strojního vybavení a řízení výroby myMACHINE™.

KVADOS, a.s., působí na trhu již od roku 1992 a v současnosti je aktivní ve většině středoevropských zemí. Využívá k tomu vlastních obchodních zastoupení, ale také rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Roční obrat společnosti přesahuje 150 milionů Kč a počet odborných spolupracovníků překročil hranici 130 lidí.

Společnost KVADOS, a.s., opakovaně zvítězila v mezinárodní soutěži Microsoft Awards, což potvrzuje vyspělost a přínosy vyvíjených produktů. Mimo to je KVADOS, a.s., například Gold Certified Partner společnosti Microsoft, T-Mobile Solution TOP Partner v České republice, Hewlett-Packard Preferred Partner a ESET Gold Partner.
 

KVADOS , a.s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211)
 
Kontaktní osoba:
Jiří Vaculík, PR manažer, vaculik@kvados.cz, tel.: +420 731 131 449