Aktuality

Notifikace jako součást Informačního systému K2


Ostrava, 2. 7. 2012 


Součástí Informačního systému K2 bude nástroj pro sledování důležitých událostí a stavů. Společnost K2 atmitec jej představí na každoroční podzimní akci, kde uvede vývojové novinky jak v IS K2, tak v oblasti K2 cloudových řešení.


„Nástroj sleduje nastalé události a stavy a následně automaticky rozesílá upozornění na zvolené adresáty. Upozornění dorazí uživateli jak přímo do plného klienta IS K2, tak do webového klienta K2 4 WEB, a formou notifikace i do mobilních klientů na platformách Windows Phone a Android,“ říká Zdeněk Novotný, manažer vývoje K2 atmitec.

Přidanou hodnotou nového systému pro upozorňování je okamžitá aktuálnost informací bez ohledu na to, kde se adresát právě nachází. Příkladem může být informace o zaplacení významné faktury, o nově vzniklé příležitosti, o novém kroku ve workflow ke schválení nebo o změně stavu bankovního účtu atd.

„Událostí a stavů, u kterých je možné nastavit upozornění, existuje celá řada. Záleží tedy především na požadavcích uživatele, které informace jsou po něj klíčové. Při správné konfiguraci je zajištěno, že všechny důležité informace z IS K2 adresát dostane včas, ať je přítomen ve firmě nebo se nachází v terénu,“ dodává Novotný.


O společnosti K2 atmitec

Společnost K2 atmitec s.r.o. vznikla v roce 1991 a po dlouholetém působení na trhu informačních technologií patří mezi přední výrobce a dodavatele informačních systémů. Postupem času společnost rozšířila pole své působnosti a nyní se na trhu profiluje jako dodavatel komplexních ICT řešení šitých na míru zákazníka. Společnost zaměstnává špičkové programátory, vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, kteří profesionálně řídí implementaci do prostředí zákazníka. V současnosti pracuje jen s IS K2 více než 13 000 uživatelů v rozmanitých společnostech v různých zemích světa.