Aktuality

Ostrava je průkopníkem evropských mobilních informačních systémů


20. září 2010


Skupina KVADOS využila 16. září 2010 partnerské konference IT FOR PEOPLE 2010, IT:=Ostrava a prezentovala roli mobilních informačních systémů v uplynulých 10 letech. Na odborném setkání posluchače zajímaly hlavně trendy dalšího vývoje a pozice Ostravy v něm.
„Ostrava se z původně hornického a průmyslového města stala centrem vývoje informačních technologií. Firmy a místní samosprávy dokázaly spojit své znalosti a zkušenosti. Díky tomu lze naše špičkové projekty nalézt na celém světě,“ řekl Petr Gregor, výkonný ředitel KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Podle něj je další spolupráce klíčová i v budoucnu, stejně jako standardizace aplikací mobilních zařízení a lokální výchova expertů IT.
S tím souhlasí i rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák. „Podařilo se zvrátit trend, kdy naši absolventi odcházeli nejen z Ostravy, ale i mimo Českou republiku. Informatiků je ovšem pořád málo a pouze čtyři procenta studentů gymnázií chce studovat tento obor,“ sdělil I. Vondrák.
Primátor Petr Kajnar, který konferenci zahájil a převzal nad ní záštitu, uvedl, že by ke zlepšení situace měla napomoci výstavba nové budovy katedry informatiky. Projekt čeká na schválení vládních dotací. Dle jeho slov by Ostrava potřebovala až 1 000 nových informatiků ročně, protože se jedná o obor, který během dvaceti let bude dominantním zdrojem obživy v regionu.
Konferenci IT FOR PEOPLE 2010, IT:=Ostrava pořádalo sdružení IT Cluster zaměřené na spolupráci firem a institucí při výzkumu a vývoji nových informačních technologií. Současné klíčové projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu OPPI. Na většině z nich, jako jsou mobilní informační systémy nebo sběr dat, se skupina KVADOS aktivně podílí.
Potvrzuje se tak role Ostravy, IT Clusteru a skupiny KVADOS jako hybné síly vývoje nových řešení i v celoevropském měřítku. „Když jsme v roce 2002 implementovali první mobilní systém myAVIS ve společnosti British American Tobbaco, málokdo v celé Evropě tušil, jaké možnosti mobilní informační systémy přinesou. Dnes se na nás společnosti obracejí a samy a chtějí se od nás učit know-how, získat naše zkušenosti,“ dodal Petr Gregor.
 

O sdružení IT Cluster

Počátkem roku 2006 vznikl v Ostravě klastr zaměřený na oblast IT. Svou koncepcí spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním. Zároveň se IT Cluster snaží uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou.
 

O společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o.

Společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. vyrábí a dodává informační systém myAVIS™ určený k řízení mobilních zdrojů. Společnost aktivně působí na trzích celé Evropy prostřednictvím vlastních obchodních zastoupení a rozsáhlé sítě obchodních partnerů. Mezi klienty patří především společnosti působící v sektoru obchodním, distribučním, servisním a logistickém.
KVADOS Mobile Solutions s.r.o. je důležitým partnerem řady dalších společností, například Microsoft Gold Certified partner s kompetencemi Mobility Solutions a ISV Software Solutions, dále Hewlett Packard Preferred Partner 2009 se statutem ATeC - Autorizované technologické centrum HP, T-Mobile Solution TOP Partner a certifikovaným obchodním partnerem O2 Telefonica pro mobilní aplikace.
myAVIS™ je rodina mobilních informačních systémů pro uživatele, kteří většinu svého pracovního času tráví mimo kancelář. Řešení myAVIS™ je navrženo především pro prodejní, servisní, marketingové a distribuční společnosti a umožňuje u všech zákazníků společnosti efektivní řízení obchodních a servisních procesů. K jeho nejvýznamnějším oceněním patří pětinásobné vítězství v prestižní soutěži Microsoft Awards.
 
KVADOS Mobile Solutions s.r.o.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: +420 596 126 210 (211), E-mail: business@myavis.com
www.myavis.czwww.myavis.com
Kontaktní osoba:
Šimon Churý      Marketingový ředitel, chury@myavis.com, tel.: +420 739 548 067

Soubory ke stažení:
Aktualita (pdf, 298,06 kB)