Aktuality

mySTOCK je v ostrém provozu v závodě ASSA ABLOY v Týništi nad Orlicí

6. 1. 2016
Produkt mySTOCK® WMS pro efektivní řízení skladovacích procesů byl nasazen do ostrého provozu ve společnosti ASSA ABLOY, a to ve výrobním závodě v Týništi nad Orlicí.
mySTOCK je v ostrém provozu v závodě ASSA ABLOY v Týništi nad Orlicí

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

7. 12. 2015
Pres­tiž­ní oce­ně­ní v ob­las­ti elek­tro­ni­za­ce stát­ní sprá­vy zís­ka­la v sou­tě­ži Ego­ver­n­ment The Best 2015 – Mas­ter­Ca­rd spo­leč­nost Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons se svým sys­té­mem Ea­sy­GO pro hra­nič­ní kon­t­ro­lu a rych­lé au­to­ma­tic­ké od­ba­ve­ní ces­tu­jí­cích.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry

1. 12. 2015
Roz­sáh­lý ev­rop­ský test sys­té­mu eCall, který do­ká­že včas při­vo­lat pomoc k ha­va­ro­va­né­mu vo­zi­dlu a zvý­šit tak šance na zá­chra­nu lidí i ma­jet­ku, se po­pr­vé roz­bě­hl v České re­pub­li­ce. Do pátku 13. lis­to­pa­du se od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­ku, zá­stup­ci au­to­mo­bi­lek a zá­chra­ná­ři po­ku­sí v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce v Os­t­ra­vě, na akci s ná­zvem eCall TEST­FEST, ově­řit, jak budou umět auta kde­ko­li v EU sama za­vo­lat po ne­ho­dě na tísňovou linku 112.
V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry

Velkoobchod RAPPA nasadil řešení pro podporu inteligentního skladování – WMS mySTOCK

1. 10. 2015
Velkoobchod s hračkami RAPPA, dlouholetý zákazník KVADOSu, v září 2015 rozšířil rodinu uživatelů produktu mySTOCK®. Ten je určen k řešení inteligentního skladování a logistiky (WMS – Warehouse Management System) a společnost RAPPA si od něj slibuje výrazné zefektivnění a také zkvalitnění procesů ve skladě.
Velkoobchod RAPPA nasadil řešení pro podporu inteligentního skladování – WMS mySTOCK

ATALIAN CZ využije k řízení obchodníků myAVIS NG

15. 9. 2015
ATALIAN CZ využije po řešení myFABER® další produkt KVADOSu, a sice myAVIS® NG k řízení práce obchodníků a vztahů se zákazníky. Ostrý provoz začíná v září. Společnost ATALIAN CZ poskytuje komplexní služby správy a údržby objektů.
ATALIAN CZ využije k řízení obchodníků myAVIS NG

KVADOS podpoří hledání inovátorů v Moravskoslezském kraji

23. 7. 2015
Společnost KVADOS je partnerem nového, již 3. ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Vloni jsme se účastnili jako soutěžící a za náš informační systém myAVIS® NG získali druhé místo v kategorii malých a středních podniků. Ocenění si vážíme.
KVADOS podpoří hledání inovátorů v Moravskoslezském kraji

KVADOS je Microsoft Gold Certified Partner pro období 2015–2016

1. 7. 2015
Společnost KVADOS opět obhájila „zlatý“ stupeň partnerství s Microsoftem. Status Gold Certified Partner aktuálně držíme pro kompetenci Application Development (Vývoj aplikací) a stříbrnou úroveň nové kompetence Devices and Deployment (Zařízení a nasazení).
KVADOS je Microsoft Gold Certified Partner pro období 2015–2016

Kvadosáci si poradí i se sportem

29. 6. 2015
V KVADOSu rádi vyvracíme zažité stereotypy, například že „ajťáci“ jen velmi neochotně vstávají od počítačů. Proto v sobotu 20. června 2015 naši zaměstnanci vyrazili i se svými rodinami na sportovní odpoledne. To se konalo v TJ Sokol Vratimov.
Kvadosáci si poradí i se sportem

PRONIX na konferenci Bezpečnost napájení 2015 představil technologické zázemí ostravského superpočítačového centra IT4Innovations

9. 6. 2015
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se v Praze Troji uskutečnil 11. ročník odborné konference společnosti PRONIX s názvem Bezpečnost napájení 2015. Konference se věnovala aktuálním trendům v oblasti technologických infrastruktur non-IT částí datových center a energo celků, jejich bezpečnému provozu a správě.
PRONIX na konferenci Bezpečnost napájení 2015 představil technologické zázemí ostravského superpočítačového centra IT4Innovations

GET MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

23. 4. 2015
Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje první ročník konference Get MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Konference je zaměřena na představení investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji a je spojena s miniveletrhem podnikatelských nemovitostí.
GET MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132