Aktuality

KVADOS nabídne dobré IT místo opavským studentům na Dni kariéry

31. 3. 2016
Po březnovém veletrhu Kariéra PLUS je další akcí, během které se vysokoškoláci mohou seznámit s KVADOSem „naživo“, Den kariéry na Slezské univerzitě v Opavě. Uskuteční se 5. dubna v areálu univerzity v Hradecké ulici – konkrétně v posluchárně H3 a přilehlých prostorách.
KVADOS nabídne dobré IT místo opavským studentům na Dni kariéry

KVADOS DAY 2016 se blíží

14. 3. 2016
Konference KVADOS DAY 2016 se uskuteční ve dnech 19. a 20. května. Přípravy na každoroční setkání s našimi klienty, obchodními partnery a dalšími váženými hosty jsou v plném proudu. Ve vašich e-mailových schránkách by již měla být pozvánka se všemi důležitými informacemi.
KVADOS DAY 2016 se blíží

Sledujte KVADOS také na síti Facebook

1. 3. 2016
Co je v KVADOSu nového, jak to u nás vypadá, kde právě jsme nebo na jaké pozice hledáme posily? To jsou jen některé z oblastí, na něž je zaměřen náš profil facebook.com/kvadossolution/ na sociální síti Facebook. Přidejte se k nám a jako první se dozvíte, na kterých akcích se s námi můžete potkat.
Sledujte KVADOS také na síti Facebook

Produktový newsletter myRELEASE má novou podobu

22. 2. 2016
Zcela novou podobu, která zapadá do aktuálního vizuálního stylu společnosti KVADOS, má nyní i její produktový newsletter myRELEASE. První letošní vydání je právě distribuováno ke stávajícím klientům. Najdete v něm přehled nejzajímavějších novinek, které obohatily kvadosácká řešení napříč celým produktovým portfoliem
Produktový newsletter myRELEASE má novou podobu

Nové číslo magazínu yourK potěší nejen milovníky dobrého jídla

15. 2. 2016
Nové vydání oblíbeného časopisu yourK je od 15. února 2016 distribuováno klientům i obchodním partnerům společnosti KVADOS a je samozřejmě dostupné ke stažení také na našich stránkách.
Nové číslo magazínu yourK potěší nejen milovníky dobrého jídla

Největší realitní kancelář v Česku, M & M reality holding, používá myTEAM

8. 1. 2016
Společnost M & M reality holding, která je největší tuzemskou realitní kanceláří, se stala novým zákazníkem řešení myTEAM®. Od listopadu 2015 v ostrém provozu využívá moduly Centrum schůzek a Podatelna.
Největší realitní kancelář v Česku, M & M reality holding, používá myTEAM

Henkel ČR migroval na nejnovější verzi myAVIS NG

6. 1. 2016
Henkel ČR, dlouholetý zákazník společnosti KVADOS, úspěšně realizoval migraci řešení pro řízení obchodníků divize Beauty Care na nejnovější generaci produktu myAVIS® NG. Testovací provoz probíhal v září 2015, v říjnu následoval ostrý a od listopadu rutinní režim.
Henkel ČR migroval na nejnovější verzi myAVIS NG

mySTOCK je v ostrém provozu v závodě ASSA ABLOY v Týništi nad Orlicí

6. 1. 2016
Produkt mySTOCK® WMS pro efektivní řízení skladovacích procesů byl nasazen do ostrého provozu ve společnosti ASSA ABLOY, a to ve výrobním závodě v Týništi nad Orlicí.
mySTOCK je v ostrém provozu v závodě ASSA ABLOY v Týništi nad Orlicí

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

7. 12. 2015
Pres­tiž­ní oce­ně­ní v ob­las­ti elek­tro­ni­za­ce stát­ní sprá­vy zís­ka­la v sou­tě­ži Ego­ver­n­ment The Best 2015 – Mas­ter­Ca­rd spo­leč­nost Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons se svým sys­té­mem Ea­sy­GO pro hra­nič­ní kon­t­ro­lu a rych­lé au­to­ma­tic­ké od­ba­ve­ní ces­tu­jí­cích.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry

1. 12. 2015
Roz­sáh­lý ev­rop­ský test sys­té­mu eCall, který do­ká­že včas při­vo­lat pomoc k ha­va­ro­va­né­mu vo­zi­dlu a zvý­šit tak šance na zá­chra­nu lidí i ma­jet­ku, se po­pr­vé roz­bě­hl v České re­pub­li­ce. Do pátku 13. lis­to­pa­du se od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­ku, zá­stup­ci au­to­mo­bi­lek a zá­chra­ná­ři po­ku­sí v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce v Os­t­ra­vě, na akci s ná­zvem eCall TEST­FEST, ově­řit, jak budou umět auta kde­ko­li v EU sama za­vo­lat po ne­ho­dě na tísňovou linku 112.
V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry
1234567891011121314151617181920212223242526