Aktuality

Henkel ČR migroval na nejnovější verzi myAVIS NG

6. 1. 2016
Henkel ČR, dlouholetý zákazník společnosti KVADOS, úspěšně realizoval migraci řešení pro řízení obchodníků divize Beauty Care na nejnovější generaci produktu myAVIS® NG. Testovací provoz probíhal v září 2015, v říjnu následoval ostrý a od listopadu rutinní režim.
Henkel ČR migroval na nejnovější verzi myAVIS NG

mySTOCK je v ostrém provozu v závodě ASSA ABLOY v Týništi nad Orlicí

6. 1. 2016
Produkt mySTOCK® WMS pro efektivní řízení skladovacích procesů byl nasazen do ostrého provozu ve společnosti ASSA ABLOY, a to ve výrobním závodě v Týništi nad Orlicí.
mySTOCK je v ostrém provozu v závodě ASSA ABLOY v Týništi nad Orlicí

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

7. 12. 2015
Pres­tiž­ní oce­ně­ní v ob­las­ti elek­tro­ni­za­ce stát­ní sprá­vy zís­ka­la v sou­tě­ži Ego­ver­n­ment The Best 2015 – Mas­ter­Ca­rd spo­leč­nost Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons se svým sys­té­mem Ea­sy­GO pro hra­nič­ní kon­t­ro­lu a rych­lé au­to­ma­tic­ké od­ba­ve­ní ces­tu­jí­cích.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry

1. 12. 2015
Roz­sáh­lý ev­rop­ský test sys­té­mu eCall, který do­ká­že včas při­vo­lat pomoc k ha­va­ro­va­né­mu vo­zi­dlu a zvý­šit tak šance na zá­chra­nu lidí i ma­jet­ku, se po­pr­vé roz­bě­hl v České re­pub­li­ce. Do pátku 13. lis­to­pa­du se od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­ku, zá­stup­ci au­to­mo­bi­lek a zá­chra­ná­ři po­ku­sí v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce v Os­t­ra­vě, na akci s ná­zvem eCall TEST­FEST, ově­řit, jak budou umět auta kde­ko­li v EU sama za­vo­lat po ne­ho­dě na tísňovou linku 112.
V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry

Velkoobchod RAPPA nasadil řešení pro podporu inteligentního skladování – WMS mySTOCK

1. 10. 2015
Velkoobchod s hračkami RAPPA, dlouholetý zákazník KVADOSu, v září 2015 rozšířil rodinu uživatelů produktu mySTOCK®. Ten je určen k řešení inteligentního skladování a logistiky (WMS – Warehouse Management System) a společnost RAPPA si od něj slibuje výrazné zefektivnění a také zkvalitnění procesů ve skladě.
Velkoobchod RAPPA nasadil řešení pro podporu inteligentního skladování – WMS mySTOCK

ATALIAN CZ využije k řízení obchodníků myAVIS NG

15. 9. 2015
ATALIAN CZ využije po řešení myFABER® další produkt KVADOSu, a sice myAVIS® NG k řízení práce obchodníků a vztahů se zákazníky. Ostrý provoz začíná v září. Společnost ATALIAN CZ poskytuje komplexní služby správy a údržby objektů.
ATALIAN CZ využije k řízení obchodníků myAVIS NG

KVADOS podpoří hledání inovátorů v Moravskoslezském kraji

23. 7. 2015
Společnost KVADOS je partnerem nového, již 3. ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Vloni jsme se účastnili jako soutěžící a za náš informační systém myAVIS® NG získali druhé místo v kategorii malých a středních podniků. Ocenění si vážíme.
KVADOS podpoří hledání inovátorů v Moravskoslezském kraji

KVADOS je Microsoft Gold Certified Partner pro období 2015–2016

1. 7. 2015
Společnost KVADOS opět obhájila „zlatý“ stupeň partnerství s Microsoftem. Status Gold Certified Partner aktuálně držíme pro kompetenci Application Development (Vývoj aplikací) a stříbrnou úroveň nové kompetence Devices and Deployment (Zařízení a nasazení).
KVADOS je Microsoft Gold Certified Partner pro období 2015–2016

Kvadosáci si poradí i se sportem

29. 6. 2015
V KVADOSu rádi vyvracíme zažité stereotypy, například že „ajťáci“ jen velmi neochotně vstávají od počítačů. Proto v sobotu 20. června 2015 naši zaměstnanci vyrazili i se svými rodinami na sportovní odpoledne. To se konalo v TJ Sokol Vratimov.
Kvadosáci si poradí i se sportem

PRONIX na konferenci Bezpečnost napájení 2015 představil technologické zázemí ostravského superpočítačového centra IT4Innovations

9. 6. 2015
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se v Praze Troji uskutečnil 11. ročník odborné konference společnosti PRONIX s názvem Bezpečnost napájení 2015. Konference se věnovala aktuálním trendům v oblasti technologických infrastruktur non-IT částí datových center a energo celků, jejich bezpečnému provozu a správě.
PRONIX na konferenci Bezpečnost napájení 2015 představil technologické zázemí ostravského superpočítačového centra IT4Innovations
123456789101112131415161718192021222324252627282930