Aktuality

Publicita IT Cluster - Moravskoslezský kraj


1. TV

Prezentace FEI formou rozhovoru děkana prof.Ing. Ivo Vondráka, CSc. k rozvoji regionu, znalostní společnosti a uplatnění absolventů FEI a budoucnosti IT klastru

Rozhovor v TV Prima v pořadu Minuty regionu dne 15.6.2006 v 18.45 hod

 

2. TISK

Článek o úloze a spolupráci FEI VŠB - TUO se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje k iniciativě založení ICT klastru v našem regionu

Mladá Fronta DNES, příloha Významné firmy v regionu 27.8.2005

 

Podpora vzdělávání se kraji vrátí – reportáž s hejtmanem Tošenovským o systematické podpoře vědy a výzkumu – možnosti IT Cluster, pracoviště Regional Cisco Networking Academy při FEI  VŠB - TUO

Moravskoslezský KRAJ, měsíčník , prosinec 2005

 

Rozhovor s děkanem FEI VŠB - TUO prof.Ing.Ivo Vondrákem, CSc. a náměstkem hejtmana Ing.Drobilem o znalostní společnosti, informačních technologiích v kraji, budoucnosti IT Cluster, projektu vývoje systému počítačové simulace a modelování přírodních katastrof Mladá Fronta DNES 14.6.2006

 

Zpráva o blízké budoucnosti Ostravy, která se má stát počítačovým centrem republiky - děkan FEI VŠB - TUO prof.Ing.IvoVondrák, CSc. a náměstek hejtmana Ing.Drobil – „Do Ostravy míří další velké firmy, možná přijde i počítačový gigant“ Mladá Fronta DNES 14.6.2006

 

IT Cluster – jeho úloha a budoucnost 

Moravskoslezský DENÍK 14.6.2006

 

„Kraj bude potřebovat tisíce počítačových expertů“ - děkan FEI VŠB - TUO prof.Ing.Ivo Vondrák, CSc. a náměstek primátora Města Ostravy Ing.Kajnar – příprava studentů a vznik IT klastru

Mladá Fronta DNES, 17.6.2006

 

3. ROZHLAS

Spolupráce IT firem a FEI VŠB – TUO v nově založeném IT Clusteru

Český Rozhlas 1, Radio Žurnál – Ekonomický magazín 14.6.2006 v 9.20 hod

 

4. SERVERY

www.itcluster.cz

www.itcluster.cz

 

5. TISKOVÉ ZPRÁVY

 IT Cluster – sdružení pro rozvoj informačních technologií 

Kancelář hejtmana kraje, oddělení tiskové a vnějších vztahů, 13.6.2006

 

IT Cluster – vznik sdružení odborníků na informační technologie, IT Cluster – první a jediný svého druhu v České republice 

PR agentura, Eva Kijonková, 13.6.2006

 

Ostravské sdružení IT firem se rozrostlo o společnost ASUS Czech

PR agentura, Eva Kijonková, 18.9.2006

  

6. ROZHLAS

Spolupráce IT firem a FEI VŠB – TUO v nově založeném IT Clusteru

Český Rozhlas 1, Radio Žurnál – Ekonomický magazín 14.6.2006 v 9.20 hod

 

7. KONFERENCE

ICT – kvalitní lidské zdroje pro rychle rostoucí high-tech sektor, budoucnost IT klastru, prezentace prof.Ing.Ivo Vondráka, CSc., děkana FEI VŠB – TUO 

Konference k investicí a podnikání Investment Business Forum, Ostrava 20.-21.9.2005

 

 IT Cluster - IT for People, People for IT , prezentace předsedy Výkonné rady IT Cluster prof.Ing.Ivo Vondráka, CSc., děkana FEI VŠB – TUO 

Konference Klastry 2006, Brno  4. - 5. 5.2006

 

IT Cluster - IT for People, People for IT , prezentace předsedy Výkonné rady IT Cluster prof.Ing.Ivo Vondráka, CSc., děkana FEI VŠB – TUO 

Konference Značky v regionu – rozvoj regionu, Ostrava 14.6.2006