Aktuality

Sdružení počítačových expertů IT Cluster dokončuje výzkum v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

 

leden 2015

 

 

Odborníci ze sdružení počítačových expertů IT Cluster finalizují realizaci výzkumného projektu v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika financovaného Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Jedná se o řešení Integrovaného regionálního informačního systému – IRIS na kterém IT Cluster spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s Žilinským klastrem Z@ICT  v období 2013 – 2015.

 

Mezi hlavní cíle projektu patří na základě kompletních analýz vycházejících z reálných, tzv. „tvrdě“ získaných dat, zpracování detailních návrhů, zabezpečení a otestování pilotního provozu Inteligentního informačního systému, v rámci Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje, pro podporu optimalizace dopravy, nákladů, sdílení informací a využívání kapacit těchto dvou příhraničních regionů.

 

Cílovými skupinami projektu „IRIS“ jsou jak veřejná správa a samospráva tak právnické a fyzické osoby i laická veřejnost.  Členové sdružení počítačových expertů IT Cluster těží při samotné realizaci projektu především z propojení privátních firem s univerzitním a výzkumným a vývojovým zázemím.

 

Více informací o projektu se dozvíte z realizované studie proveditelnosti zde.

 

                                                                                                                     

IT Cluster, o.s.

Počátkem roku 2006 vznikl v Ostravě nový klastr zaměřený na oblast IT. Svou koncepcí toto sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním.

Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli.

 

 

Kontakty

IT Cluster o. s.

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

www.itcluster.cz