Aktuality

Shromáždění členů

 

Vážený pane, vážená paní

 

Podle čl. 4 odst. 4.2 stanov občanského sdružení IT Cluster svolávám „Shromáždění členů“,

které se koná dne 11. prosince 2014 v 17 hodin v areálu Vědeckotechnologického parku v Porubě v restauraci „Pustkovecká bašta“.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Přivítání účastníků, informace o usnášeníschopnosti
 3. Schválení programu
 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 5. Zpráva o činnosti IT Clusteru za uplynulé období
 6. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 7. Zpráva dozorčí rady
 8. Plán činnosti na rok 2015
 9. Návrh rozpočtu na rok 2015
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

V Ostravě 28.11.2014

 

Prof.Ing.Ivo Vondrák,CSc.

předseda výkonné rady