Aktuality

Skupina AutoCont dokončila akvizici společnosti versity


Bratislava, únor 2012


AutoCont Holding a.s. oznámil dohodu o završení akvizice společnosti versity, jednoho z lídrů v oblasti ICT na Slovensku. V souvislosti s dokončením akvizice došlo počátkem roku také ke změně ve vrcholovém managementu společnosti a představenstvu.


Akvizice byla započata v únoru 2011, kdy AutoCont Holding koupil 70 % akcií společnosti versity. V průběhu roku 2011 obě společnosti intenzivně pracovaly na integraci versity do skupiny AutoCont. „Jsem rád, že se nám v těchto časech významných změn podařilo meziročně zlepšit dosáhnutou marži i hospodářský výsledek. Bylo realizováno mnoho aktivit k přenosu odborného know-how z AutoContu do versity a zároveň byly některé produkty versity zařazeny do portfolia AutoContu,“ uvádí ke změnám ve versity její nově jmenovaný generální ředitel Milan Futák.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené proběhlo úspěšně a rychleji, než se obě strany v počátku domnívaly, navrhl AutoCont Holding minoritním akcionářům odkoupení jejich zbývajících podílů. Ti tento návrh přijali a AutoCont Holding se tak stává 100% vlastníkem versity. „Tento krok je vyjádření důvěry a optimismu ze strany holdingu AutoCont ve schopnosti společnosti versity naplnit naše plány na slovenském trhu,“ řekl Martin Grigar, předseda představenstva AutoCont Holding.

V souvislosti s dokončením akvizice se novým generálním ředitelem společnosti versity k 1. 1. 2012 stal Milan Futák, dosavadní ředitel divize IT infrastruktura. Dosavadní generální ředitel a minoritní vlastník Boris Kekeši ze společnosti odchází. Změny ve vedení společnosti jsou plánované a souvisejí s majetkovými změnami a ukončením angažmá minoritních akcionářů.

„Velice si vážím šance, která mi byla akcionáři versity nabídnuta. Doufám, že pod mým vedením se z versity stane ještě silnější hráč na poli ICT na Slovensku, což by se nám mohlo podařit právě dokončenou akvizicí do skupiny AutoCont. Věřím, že díky sounáležitosti s tak velkým hráčem na trhu ICT a jeho know-how v oblasti infrastrukturních aplikací a podnikových aplikací a služeb zvýšíme postavení versity na slovenském trhu,“ komentuje svůj nástup do funkce generálního ředitele versity Milan Futák.


Kontakt:
Zuzana Červenková
manažerka marketingu a komunikace
Tel.: +420 596 152 208
Mobil: +420 602 593 335
E-mail: zuzana.cervenkova@autocont.cz
www.autocont.cz


O společnosti

AutoCont Holding a.s.

AutoCont Holding a.s. je český soukromý holding působící v České republice a na Slovensku. Nejvýznamnější společností holdingu je AutoCont CZ a.s., která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí přes 20 let. Na Slovensku je od roku 2011 skupina zastoupena společností versity. Obě tyto společnosti svoji nabídku zaměřují především do oblasti budování IT infrastruktury, implementace podnikových aplikací, vývoje SW a na outsourcing provozu IT. Oblast CAD řešení zastřešuje společnost CAD Studio, která ve svém oboru zaujímá dominantní postavení. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství, stavebnictví, geodézie a geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V roce 2011 dosáhl holding AutoCont tržeb více jak 3,3 mld. Kč.


versity, a.s.

versity je přes 20 let významným hráčem na trhu informačních technologií na Slovensku. Až do roku 2009 společnost existovala pod názvem K+K, kancelárska technika, a.s. Dnes je versity především systémovým integrátorem a dodavatelem vlastních řešení, služeb, technických prostředků, outsourcingu stejně jako programových aplikací. Své korporátní klienty ze všech segmentů trhu obsluhuje obchodně i servisně ze šesti poboček rozmístěných rovnoměrně po celém Slovensku. Tato síť umožňuje zvládnout i logisticky náročné velké dodávky techniky. 
versity disponuje profesionálním týmem 100 zaměstnanců. versity dosáhla v roce 2011 obratu více než 26 miliónů EUR.