Aktuality

Trénink trenérů: Pozvánka na akci KHK MSK pro vaše školitele a experty


Krajská hospodářská komora MSK s partnery vyvíjí nové metodické přístupy a obsahová pojetí ve vzdělávání dospělých, jejichž použití je určeno i pro lektory, manažery, personalisty a experty ve vzdělávání dospělých i z Vaší organizace. Vyvinuté vzdělávací produkty jsou ověřovány ve spolupráci s IT Clusterem. Bližší informace o připravovaných vzdělávacích produktech a projektu Regionální vzdělávací partnerství pro ICT jsou v jiné aktualitě na tomto webu.

Obracíme se na Vás s nabídkou zapojit vybrané pracovníky se zájmem o řízení lidských zdrojů z Vaší organizace do programu ověřování nových metodicko-didaktických přístupů a obsahů ve vzdělávání a tréninku dospělých. V aktuálně plánovaném setkání počátkem března se jedná o ty Vaše spolupracovníky, kteří mají zájem zdokonalit se v problematice a školitelských dovednostech v tématech „Metody analýzy vzdělávacích potřeb“ a „Kvalita ve vzdělávání“. V přípravě k postupné prezentaci vzdělavatelům je dalších sedm modulů, o jejichž pilotním ověřování budete rovněž informováni.

Pilotní ověření má formu tréninku trenérů. Účastníci setkání se mohou aktivně podílet na praktickém posouzení vyvíjených modulů, budou proškoleni v jejich metodice a obdrží příslušné příručky lektora k vlastnímu využití. Další informace o podporované skupině účastníků, cílech, průběhu a organizaci setkání jsou v pozvánce přiložené ke stáhnutí.

Prosíme, abyste nepřihlašovali více než tři účastníky a zaslali nám jejich jména (e-mailem na níže uvedenou adresu) do 29. února 2012. Setkání se uskuteční dne 8. března 2012 od 9:00 hodin v budově sídla KHK MSK na Výstavní 8, Ostrava-Mariánské Hory, 3. patro.

Doufáme, že naše nabídka je pro Vaši organizaci atraktivní a že prezentace vzdělávacích modulů i výměna zkušeností zúčastněné lektory obohatí, jak se to podařilo již při prvním setkání s jinou cílovou skupinou.


Kontaktní osoba:
PhDr. Miloš Smutek, konzultant
Krajská Hospodářská komora MSK
Výstavní 8, 709 00 Ostrava
e-mail: m.smutek@khkmsk.cz 
GSM: +420 724 775 123

Další informace také na www.khkmsk.cz.


Soubory ke stažení: