Aktuality

Trénink trenérů: Pozvánka na další akci KHK MSK pro vaše školitele a experty


Dovolte nám informovat Vás o dalším tréninku trenérů k ověření nových vzdělávacích produktů, který navazuje na dřívější úspěšná setkání v březnu a dubnu věnovaná analýze vzdělávacích potřeb, kvalitě ve vzdělávání a ekonomické gramotnosti. Krajská hospodářská komora MSK s partnery pokračuje ve vývoji nových metodických přístupů a obsahových pojetí ve vzdělávání dospělých, jejichž použití je určeno pro lektory, manažery, personalisty a experty ve vzdělávání dospělých i z Vaší organizace. Vyvinuté vzdělávací moduly jsou ověřovány ve spolupráci s IT Clusterem. Cílem je rozšířit lektorskou kvalifikaci účastníků setkání.

Obracíme se na Vás s nabídkou zapojit další vybrané pracovníky do programu ověřování nových metodicko-didaktických přístupů a obsahů ve vzdělávání a tréninku dospělých, tentokrát se zájmem o zdokonalení se v problematice měkkých dovedností v modulech „Práce v týmu a týmová dynamika“ a „Komunikační a prezentační dovednosti“. V přípravě k postupné prezentaci vzdělavatelům jsou další moduly, o nichž budete rovněž informováni.

Pilotní ověření má formu tréninku trenérů. Účastníci setkání se mohou aktivně podílet na praktickém posouzení vyvíjeného modulu, budou proškoleni v jeho metodice a obdrží příslušnou příručku lektora k vlastnímu využití. Další informace o podporované skupině účastníků, cílech, průběhu a organizaci setkání jsou v pozvánce přiložené ke stáhnutí.


Setkání se uskuteční dne 27. června 2012 od 9:00 hodin v budově sídla KHK MSK na Výstavní 8, Ostrava-Mariánské Hory, 3. patro. Prosíme, abyste nepřihlašovali více než tři účastníky a zaslali nám jejich jména (e-mailem na níže uvedenou adresu) do 22. června 2012.

Doufáme, že naše nabídka je pro Vaši organizaci atraktivní a že prezentace uvedeného vzdělávacího produktu i výměna zkušeností zúčastněné lektory obohatí, jak se to podařilo již při předchozích setkáních k tomuto i jiným modulům.


Kontaktní osoba:
PhDr. Miloš Smutek, konzultant
Krajská Hospodářská komora MSK
Výstavní 8, 709 00 Ostrava
e-mail: m.smutek@khkmsk.cz 
GSM: +420 724 775 123

Další informace také na www.khkmsk.cz.


Soubory ke stažení: