Aktuality

Úspora nákladů s monitoringem baterií záložních zdrojů více než 50 %, návratnost investice do 3 let


PRAHA 3. 2. 2014


Společnost PRONIX s.r.o., přední integrátor systémů záložního napájení na českém a slovenském trhu, připravila pro své zákazníky analýzu návratnosti investic a porovnání nákladů na správu baterií v záložních zdrojích s monitorovacím nástrojem Cellwatch a bez jeho použití. Systém dokáže dlouhodobě snížit náklady na správu a údržbu baterií o více než 50 %. S návratností investice lze počítat v horizontu do 3 let od nasazení.


Neustálý dohled a každodenní testování všech typů baterií záložních zdrojů

Systém monitoringu baterií Cellwatch umožňuje neustálý dohled a každodenní testování všech typů baterií záložních zdrojů, používaných v administrativních a obchodních budovách, výrobních závodech, rozvodnách elektrárenských společností, telekomunikačních operátorů, solárních a větrných elektráren, ale i v přenosových soustavách a produktovodech plynu, ropy, tepla nebo vody. Tyto komplexy obvykle disponují velkým počtem a různými typy baterií – v záložních zdrojích UPS, DC zdrojích, střídačích, rozvaděčích nebo generátorech. Systém Cellwatch je unikátním řešením, které dokáže sledovat všechny typy baterií prostřednictvím jediného systémového řešení.


Úspora nákladů s monitorovacím systémem Cellwatch

Ještě než se podíváme na konkrétní úsporu nákladů, kterou monitorovací systém Cellwatch představuje, je důležité si uvědomit, že jeho největší hodnotou není jen optimalizace investic, ale především prevence neočekávaných výpadků kritických zdrojů záložních systémů. S technologií Cellwatch není nutné testovat baterie a měřit jejich parametry jednotlivě. Cellwatch monitoruje baterie automaticky a poskytuje stálý přehled o jejich aktuální kondici. Výměnu baterií lze tudíž odsunout až do doby, kdy je to skutečně nutné. Nasazením systému Cellwatch dosáhnete nejen větší bezpečnosti provozu, dlouhodobých ekonomických úspor, ale přispíváte i k ochraně životního prostředí.


Zdroj: C&D Technologies, Inc.


Dvě metody použití monitorovacího systému Cellwatch

PRONIX s.r.o. pro své zákazníky připravila dvě metody použití monitorovacího systému Cellwatch. Na modelovém příkladu ukazuje, že k návratnosti investice dochází už zhruba po 2,5 letech od nasazení systému do provozu. Dlouhodobě lze dosáhnout více než 50% úspory nákladů na nákup a správu baterií. Oproti běžně praktikovanému postupu výměny všech baterií po 5 letech chodu bez ohledu na to, zda jsou vadné či nikoli, je Cellwatch nástrojem, který neustále monitoruje výkon jednotlivých článků a včas upozorní na možný problém. Výsledkem je výrazné prodloužení životnosti baterií a návratnost investic za pořízený systém.


Životnost baterií

Životnost baterií ovlivňuje samozřejmě celá řada faktorů. Velkou roli hraje u kvality baterií zpracování při samotné výrobě. Kromě toho je životnost z velké části determinována také prostředím, ve kterém jsou baterie uchovávány. Dramaticky může životnost snížit i vybíjení (discharging) a přebíjení (over charging) baterií. To vše jsou faktory, které mohou omezit životní cyklus baterií a které nelze vždy stoprocentně ovlivnit. S pomocí monitorovacího systému Cellwatch ale dokážete předcházet škodám, které mohou být s těmito rizikovými faktory spojeny.


Zvažte i vy možná rizika vašich aplikací, která za vás může systém Cellwatch vyřešit.


Analýzu návratnosti investic, obě metody využití systému Cellwatch i modelový příklad, naleznete na stránkách společnosti PRONIX s.r.o.Pro další informace kontaktujte prosím:

Petra Sergovičová

+ 420 602 538 721

petra.sergovicova@pronix.cz

 

Poznámky pro editory

O PRONIX s.r.o.

Společnost PRONIX s.r.o. je předním integrátorem a uznávaným odborníkem v oblasti systémů záložního napájení a napájecích zdrojů nepřerušitelného napájení. Svým zákazníkům poskytuje flexibilní řešení od instalace jednotlivých komponent až po komplexní systémy technologických zařízení. Nabídka služeb PRONIX s.r.o. zahrnuje inovativní návrhy projektových prací a inženýringu, profesionální realizace, enego audity a konzultace, odbornou a technickou pomoc, unikátní systém stálého monitoringu technologií (24/7/365), záruční a pozáruční servis speciálně vyškolených a certifikovaných techniků, ale i stavební práce, systémy chlazení, hašení, vzduchotechniku, kabeláž, palivové systémy, EPS, EZS, CCTV, EKV a MaR.

Primární zaměření a nejčastěji realizované celky společnosti PRONIX s.r.o. jsou především DATACENTRA, ENERGOCENTRA a TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY provozů infrastruktury ICT v Čechách a na Slovensku. Společnost PRONIX s.r.o. je specialistou na realizace středního a velkého výkonu, o čemž svědčí řada projektů pro významné společnosti a instituce z oblastí, jakými jsou finance a bankovnictví, IT a telekomunikace, průmysl a energetika, výroba a automatizace, doprava, státní a veřejná správa nebo mediální sféra.

Veškeré instalace jsou prováděny v nejvyšší kvalitě s maximálními nároky nejen na zařízení, ale také na postup instalace. Jméno PRONIX je obecně spjato s celou řadou nově zavedených inovací a nejmodernějších a provozně optimalizovaných řešení, která se později stávají technologickým standardem na celém trhu. PRONIX vyvinul a patentoval vlastní řadu systému napájení REVOLUTION MODULAR POWER SYSTEM®. Ve svých řešeních klade důraz na efektivitu, provozní bezpečnost a spolehlivost a právě optimalizaci investičních a provozních nákladů, jež jsou klíčovým parametrem podnikání každého zákazníka.

Společnost PRONIX s.r.o. spolupracuje také s celou řadou odborných a vědeckých institucí a nadnárodních společností. Je držitelem Tier certifikace The Uptime Institute, mezinárodní společnosti definující standardy pro datová centra, jež mají v České republice pouze 4 společnosti. Odborně působí také na ČVUT Praha a VŠB Ostrava.

Dlouhodobým cílem PRONIX s.r.o. je být pružným a spolehlivým dodavatelem a partnerem v oblasti záložního napájení. Kvalita služeb firmy je stvrzena certifikátem řízeného systému jakosti podle normy EN ISO 9001:2000 vydaným RW TÜV. Stabilitu, solventnost a důvěryhodnost firmy potvrzuje aktuálně získané ocenění mezinárodně uznávaného hodnocení TOP RATING agentury Dun&Bradstreet, které řadí PRONIX s.r.o. s nejvyšším možným stupněm ratingu do elitní skupiny 2 % nejstabilnějších firem v ČR a SR.