Aktuality

V-Elektra, s.r.o. bude využívat systém pro fakturaci elektřiny a plynu - FLEXI IT


Společnost V-Elektra má již dlouhodobou tradici v dodávce elektrické energie a plynu pro koncové uživatele. Za svou letitou praxi získala řadu významných firem včetně měst a obcí, a proto se v současné době rozhodla zkvalitnit péči o tyto zákazníky, a to díky sofistikovanému systému pro fakturaci energií – FLEXI IT.


Systém FLEXI IT je komplexní informační systém pro fakturaci elektřiny a plynu, jehož základními pilíři jsou moduly:

  • Fakturace – pokrývá oblast MO, VO a domácnosti
  • CRM - založeno na myšlence řízeného obchodu a marketingu
  • Webový portál - ústřední komunikační kanál směrem k zákazníkovi a partnerovi