Aktuality

Virtuální advokátní kancelář v Exiure


Advokátní kancelář hledala bezpečný nástroj pro práci s velkým množstvím dat, zabezpečené datové centrum a bezpečné datové uložiště pro zajištění maximální ochrany osobních dat, to vše 24/7/365. Dalším kritériem řešení bylo zajistit optimalizaci komunikaci odkudkoliv a kdekoliv, hlavně rychle a snadno. Posledním kritériem bylo nabídnout takové řešení, které by nezatížilo svými vstupními náklady advokátní kancelář.

Pro potřeby advokátní kanceláře bylo využito Cloudové řešení virtuální advokátní kanceláře, které pokrylo veškeré potřeby bezpečnosti dat, ale i zefektivnilo předávání informací mezi advokátní kanceláří, partnery a klienty.