Aktuality

Workshop "Lidské zdroje pro IT"


Na základě zájmu o problematiku „Lidské zdroje pro IT“ proběhl workshop na téma:

"Výzkum potenciálních zaměstnanců pro IT (SŠ a VŠ)"

  1. Rekapitulace výzkumů v uplynulém období
  2. Problémové okruhy výzkumu
  3. Analýza současných potřeb členů klastru
  4. Návrh designu projektu a dohodnutí dalšího postupu