Členové klastru

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava


Sídlo:
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
Kontaktní osoba:    Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Kancelář:
D335
Telefon:
+420 597 322 319
E-mail:
WWW:
www.ekf.vsb.cz


Předmět činnosti

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava vznikla dle nařízení vlády ČSR z března 1977 s účinností od 1. dubna 1977. K vlastnímu ustavení Ekonomické fakulty VŠB- TU Ostrava došlo na slavnostním ustavujícím zasedání vědecké rady VŠB, které se uskutečnilo dne 24. května 1977 ve velkém sále Domu kultury Vítkovic. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava je součástí univerzity s dlouhodobou tradicí, která byla založena již v roce 1849. Cílem Ekonomické fakulty je vybudování instituce, která bude stát v jedné řadě vysokých škol a vědeckých pracovišť, které budou schopny vychovávat absolventy a připravovat tvůrčí pracovníky, schopné pohybovat se svobodně v Evropě 21. století a podílet se na zajišťování jejího politického a kulturního rozvoje.

Produkty a služby

V současné době patří dlouhodobě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc studentů. V roce 2007 oslavila 30 let svého trvání, v rámci své existence si vydobyla velmi dobré postavení mezi ekonomickými fakultami v České republice a byla zařazena do A skupiny při hodnocení fakult v akreditačním řízení. Rovněž využívá výhod výuky zabezpečované celoškolskými katedrami, které jsou dobře vybaveny potřebnou infrastrukturou i pedagogy (výuka jazyků, tělesná výchova), studenti využívají zařízení kolejí a menz. Na bakalářské, magisterské a doktorské typy studijních programů navazují kurzy celoživotního vzdělávání, které fakulta organizuje, a společně s John Mores University v Liverpoolu nabízí prestižní studium MBA. Má dostatečnou možnost výběru schopných pedagogů, nabízí nadstandardní materiálně technické podmínky (v roce 2005 uvedení do provozu 4 moderně vybavených počítačových učeben se 130 pracovními stanicemi; odkoupení a rekonstrukce objektu bývalé Agrobanky s cílem zlepšit prostorové podmínky pro výuku na fakultě).

Certifikace

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava se tak stala první ekonomickou fakultou v ČR, která zavedla systém managementu jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001.

Reference

Významná vědecko - výzkumná činnost - řešení rozvojových, ESF, GAČR a dalších vědeckých projektů. Autorizované školicí středisko Sun Microsystems vybavené 20 ks výkonných pracovních stanic Sun Ultra 40. Jedno z největších testovacích středisek ECDL v ČR se 40 testovacími místy a deseti testery.