Členové klastru

ELTODO, a.s.


Sídlo:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Kontaktní osoba:    Ing. Dušan Krajčír, DiS.
Telefon:
+420 261 344 001
Fax:
+420 261 341 625
E-mail:
WWW:
www.eltodo.cz


Předmět činnosti

Společnost ELTODO, a.s. zajišťuje komplexní služby v oblastech projekčně inženýrských činností, vlastní výroby, dodávek, montáží, oživování, správy, údržby a servisu v segmentech energetiky, dopravy, telematiky, průmyslu, osvětlení a telekomunikací, a to jak v dodávkách „na klíč“, tak po jednotlivých zaměřeních.

Produkty a služby

ELTODO a energetika - prioritním zájmem jsou velké energetické zdroje jako jsou elektrárny a teplárny, rozvodny, transformovny, dále průmyslové a závodové energetiky a v neposlední řadě stavebnictví.


Zájmové oblasti :

 • elektrické části energetických zařízení a technologických celků
 • elektrodistribuční systémy všech napěťových úrovní včetně rozvoden a transformoven VN a VVN
 • silnoproudé a slaboproudé elektrické rozvody v průmyslových stavbách, administrativních komplexech a obchodních multifunkčních centrech
 • systémy kontroly řízení a polní instrumentace (měření a regulace)
 • integrované bezpečnostní systémy
 • datové sítě
 • varovné a informační systémy
 • inteligentní systémy řízení budov

ELTODO a doprava - prioritním zájmem jsou dálniční a silniční komunikace, městské komunikace, tunely, letiště, heliporty, parkovací domy a parkoviště. 


Zájmové oblasti:

 • komplexní tunelové technologie (řídící systém dopravy a technologie, rozvodna, elektrické rozvody, EPS, EZS, osvětlení, náhradní zdroj, měření veličin a dat, dopravní značení, kamerový systém, SOS skříně, radiové spojení, telefon)
 • dopravní ústředny (řídící, dohledové, monitorovací)
 • světelná signalizační zařízení (semafory)
 • letištní světelné zabezpečovací systémy (letiště a heliporty)
 • technologie parkovaní (parkovací domy a parkoviště)
 • proměnné dopravní značky a informační tabule
 • telematické aplikace pro dálniční, silniční a městské komunikace

ELTODO a veřejné osvětlení - prioritním zájmem jsou státní správa a samospráva, průmyslové a závodové areály. 


Zájmové oblasti :

 • přenesená správa veřejného a slavnostního osvětlení
 • osvětlení silničních komunikací všech tříd, veřejných prostranství, sídlišť, parků a klidových zón
 • osvětlení průmyslových prostor, stadionů a sportovišť
 • historizující osvětlení pro starou zástavbu měst a historické objekty, včetně plynového osvětlení
 • architektonické nasvětlení významných a historických budov, pomníků, fontán apod.
 • příležitostní dekorativní osvětlení
 • světelné studie

ELTODO a telekomunikace - prioritním zájmem jsou telekomunikační sítě, informační a komunikační technologie, průmysl, energetika, stavebnictví, státní správa a samospráva.


Zájmové oblasti :

 • telekomunikační technologie a služby (CWDM,DWDM, Ethernet, FWA,WiFi, Wimax, GSM, UMTS, FTTx, PON, ISDN, SDH, PDH, xDSL)
 • radiové technologie a služby (mikrovlnná spojení, radiová spojení, měření a diagnostika)
 • Networing (poradenství, řízení, instalace, servis, audit, certifikace)
 • přeložky a přípojky sdělovacích vedení (metalická vedení, optická vedení, HDPE, kolektory, kabelovody)
 • servisní služby (Call Centra, HelpDesk, Service desk, Incident a Problem Management, Managed Services, zákaznické SLA, outsourcing)
 • Hosting (Space Housing, Konektivita, zákaznická řešení a poradenství)
 • OSS řešení (síťový a aplikační monitoring, Fault a Event Management, SLA Management, Process a Workflow Management, Inventory Management)

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN ISO/IEC 20000-1:2006, ČSN OHSAS 18001:2008, OHSAS 18001, OHSAS 18001:2008, ISO/IEC 27001:2006, NBÚ stupeň "důvěrné", Souhlas s použitím výrobků v civilním letectví

Reference

ENERGETIKA
Rekonstrukce rozvodny 110/35kV Hradec Králové, ČEZ, a.s. Komplexní obnova Elektrárny Tušimice 2, ČEZ, a.s. Rekonstrukce rozvodny R110kV Teplárna Třebovice, Dalkia ČR, a.s. Rekonstrukce rozvodny R22kV Teplárna Přívoz, Dalkia ČR, a.s. Rekonstrukce TR110/35kV Semily, ČEZ, a.s. Rekonstrukce rozvoden 22kV, výměna trafostanic, kabelové rozvody pro Letiště Praha Ruzyně 

DOPRAVA
Komplexní dodávka technologické části Tunelu Klimkovice Systém výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v ČR Komplexní dodávka technologické části Tunelu Sitina - Bratislava Výstavba a obnova světelných signalizačních zařízení v Praze Výstavba metra, úsek IV.C.2 – Ládví-Letňany Systémy preference MHD v Praze a Olomouci 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Přenesená správa veřejného osvětlení v ČR – Praha, Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem a dalších cca 230 měst a obcí Přenesená správa veřejného osvětlení v Košicích Výstavba historického plynového osvětlení v Praze 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ RECHNOLOGIE
Technologie spojovacích systémů, telekomunikační sítě, optické technologie pro Telefónica O2 Přenosové technologie, mikrovlnné páteřní sítě, napájecí a záložní systémy pro T-Mobile Mikrovlnné přístupové sítě, transportní telekomunikační sítě, optické technologie pro GTS NOVERA Technologie spojovacích systémů, přenosové technologie pro Alcatel-Lucent Mikrovlnné páteřní sítě, transportní telekomunikační sítě, optické technologie, přenosové technologie pro České Radiokomunikace