Členové klastru

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava


Sídlo:
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Kontaktní osoba:    prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Telefon:
+420 597 325 252 
Fax:
+420 596 919 597
E-mail:
WWW:
www.fei.vsb.cz


Předmět činnosti

FEI VŠB - TU Ostrava poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Je aktivní ve výzkumné a vývojové činnosti a to jak v rámci grantových agentur a projektů EU, tak i přímým kontaktem se zájemci o řešení odborné problematiky z praxe.

Produkty a služby

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost, školení a semináře, mezinárodní konference, vzdělávací akce

Certifikace

FEI VŠB - TUO byla nositelem Systému managementu jakosti dle normy ČSN ISO 9001 jako první akademická instituce v ČR. Odborné certifikace dle jednotlivých kateder najdete na www.fei.vsb.cz

Reference

Významná vědecko - výzkumná činnost, Nejlepší akademie roku v ČR Cisco Networking Academy, Microsoft IT Academy a další, spolupráce se zahraničními firmami a univerzitami, podrobný výčet na www.fei.vsb.cz