Členové klastru

Mezinárodní laboratoř RFID, člen evropské sítě EPC laboratoří European EPC LAB Network


Sídlo:
17. listopadu, International RFID Laboratory, CPIT-TL1, laboratoř
A312 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Kontaktní osoba:    Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Telefon:
+420 596 993 481 
E-mail:
WWW:
rfid.vsb.cz


Předmět činnosti

Zaměření ILAB RFID lze rozdělit do dvou základních rovin – Obecné roviny a Roviny výzkumu a vývoje.


Obecná rovina 
Struktura popsaná v obecné rovině zájmu definuje základní znalosti o RFID technologii. Tyto znalosti jsou v ILAB RFID rozvíjeny a předávány výukovém procesu studentům, tak aby byla vytvořena základna pro další výzkumnou a vývojovou činnost laboratoře a bylo možno využít potenciálu studentů k řešení problémů souvisejících s RFID technologiemi. Rovina výzkumu, vývoje a spolupráce s průmyslem Zde patří hlavní oblasti zájmu, na které jsou orientovány aktivity v rámci činnosti ILAB RFID. Jedná se především o automobilový a surovinový průmysl, zdravotnictví, bezpečnost osob a majetku. Tyto uvedené aktivity se budou nadále rozšiřovat na základě aktuálních požadavků plynoucích ze spolupráce s partnery laboratoře.


Rovina výzkumu, vývoje a spolupráce s průmyslem 
Zde patří hlavní oblasti zájmu, na které jsou orientovány aktivity v rámci činnosti ILAB RFID. Jedná se především o automobilový a surovinový průmysl, zdravotnictví, bezpečnost osob a majetku. Tyto uvedené aktivity se budou nadále rozšiřovat na základě aktuálních požadavků plynoucích ze spolupráce s partnery laboratoře.

Produkty a služby

Laboratoř nabízí služby spojené s měřením prováděným na základě požadavků partnerů, nebo třetích stran (dle metodiky poskytnuté GS1, zadavatelem nebo metodiky vlastní). Dále se laboratoř zabývá testováním technologií, vystavuje certifikáty, poskytuje konzultační činnost nebo školení, pořádá workshopy, atd. Výsledky laboratoře jsou předávány dále ve výukovém procesu studentům tak, aby byla vytvořena základna pro další výzkumnou a vývojovou činnost laboratoře. Hlavním zaměřením je výzkum a vývoj ve spolupráci s průmyslovými a aplikačními partnery v oblastech surovinového průmyslu, zdravotnictví, v oblasti bezpečnosti osob a majetku, logistiky a automobilového průmyslu. Další zajímavé informace naleznete na stránkách laboratoře (http://rfid.vsb.cz).

Reference

Laboratoř vznikla na základě spolupráce s Korejskou univerzitou Dongguk v Soulu, katedrou Industrial Engineering. Hlavním partnerem v oblasti standardizace je společnost GS1 Czech Republic a v technické oblasti Gaben s.r.o. Dalšími partnery laboratoře jsou Fakultní nemocnice Ostrava a společnost 7 Marsyas Development. Prostřednictvím společnosti GS1 Czech Republic se laboratoř zapojila do evropské sítě EPC laboratoří GS1 in Europe Lab Network. Tento krok otevřel laboratoři přístup k informacím z ostatních podobných zařízení v EU a možnost certifikovat činnost a výsledky podle mezinárodních norem a doporučení. Zástupci správní rady laboratoře jsou členy pracovních komisí projektu podporovaného Evropskou komisí RACE NETWORK RFID a podílí se na standardizaci RFID v EU.