Členové klastru

AutoCont CZ a.s.

12. 2. 2014
Společnost AutoCont CZ a.s. se zabývá komplexními dodávkami výpočetní techniky se zaměřením na oblast systémové a aplikační infrastruktury (groupwareové systémy, zálohování dat, virtualizace, terminálová řešení, bezpečnost, dostupnost aplikací), na implementace podnikových informačních systémů na platformě produktů společnosti Microsoft Dynamics, na implementaci systémů a řešení v oblasti dokumentových systémů, portálů a integrace platforem a na dodávky služeb v oblasti provozu informačních technologií.
AutoCont CZ a.s.

D3Soft s.r.o

12. 2. 2014
Společnost D3Soft s.r.o. je významným dodavatelem informačních systémů a doplňkových služeb s dlouholetou tradicí. Již od založení se věnujeme kompletní podpoře firemních procesů ve všech typech společností - malých, středních i těch největších. Máme zastoupení v několika státech střední Evropy, kde jsou soustředěny silné vývojové týmy poskytující pevné zázemí v oblasti analýzy, programování, metodické a zejména konzultační činnosti.
D3Soft s.r.o

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

12. 2. 2014
V současné době patří dlouhodobě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc studentů. V roce 2007 oslavila 30 let svého trvání, v rámci své existence si vydobyla velmi dobré postavení mezi ekonomickými fakultami v České republice a byla zařazena do A skupiny při hodnocení fakult v akreditačním řízení. Rovněž využívá výhod výuky zabezpečované celoškolskými katedrami, které jsou dobře vybaveny potřebnou infrastrukturou i pedagogy (výuka jazyků, tělesná výchova), studenti využívají zařízení kolejí a menz.
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

ELTODO, a.s.

12. 2. 2014
Společnost ELTODO, a.s. zajišťuje komplexní služby v oblastech projekčně inženýrských činností, vlastní výroby, dodávek, montáží, oživování, správy, údržby a servisu v segmentech energetiky, dopravy, telematiky, průmyslu, osvětlení a telekomunikací, a to jak v dodávkách „na klíč“, tak po jednotlivých zaměřeních.
ELTODO, a.s.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava

12. 2. 2014
FEI VŠB - TU Ostrava poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Je aktivní ve výzkumné a vývojové činnosti a to jak v rámci grantových agentur a projektů EU, tak i přímým kontaktem se zájemci o řešení odborné problematiky z praxe.
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava

ITeuro, a.s.

9. 1. 2018
ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím trhu implementuje světově využívaný informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.
 
ITeuro, a.s.

K2 atmitec s.r.o.

12. 2. 2014
Vývoj, prodej a implementace Informačního software.
K2 atmitec s.r.o.

KVADOS, a.s.

12. 2. 2014
Společnost KVADOS je významným a respektovaným středoevropským producentem a dodavatelem vlastních softwarových řešení. Ta jsou známá pod značkami VENTUS®, myAVIS® NG, myTEAM®, myFABER®, mySTOCK®, myCASH®, myWORK® a myDATACENTER™ . Na trhu působíme od roku 1992 a zaměřujeme se především na klienty ze segmentu obchodu a služeb. Zakládáme si na vysoké kvalitě vnitřních procesů, které máme certifikovány podle mezinárodních norem ISO z oblasti informačních a komunikačních technologií.
KVADOS, a.s.

Mezinárodní laboratoř RFID, člen evropské sítě EPC laboratoří European EPC LAB Network

12. 2. 2014
Laboratoř nabízí služby spojené s měřením prováděným na základě požadavků partnerů, nebo třetích stran (dle metodiky poskytnuté GS1, zadavatelem nebo metodiky vlastní). Dále se laboratoř zabývá testováním technologií, vystavuje certifikáty, poskytuje konzultační činnost nebo školení, pořádá workshopy, atd.
Mezinárodní laboratoř RFID, člen evropské sítě EPC laboratoří European EPC LAB Network

Mgr. Petr Mika AKIM

12. 2. 2014
Poradenství a analýzy ICT

NAM system a.s.

12. 2. 2014
NAM system, a.s. je významným výrobcem a dodavatelem pultů centrální ochrany (PCO) na trhu v České a Slovenské republice. Kromě PCO se NAM system, a.s. zabývá rádiovým přenosem dat v nejrůznějších aplikacích – teplárenství, vodárenství, plynárenství, měřící a regulační technika a systémům pro monitorování polohy mobilních objektů.
NAM system a.s.

PRONIX s.r.o.

12. 2. 2014
PRONIX s.r.o. je předním integrátorem systémů záložního napájení na českém a slovenském trhu. Již více než 20 let poskytuje flexibilní řešení od instalace jednotlivých elektrotechnologií až po komplexní systémy datových center. Nabídka služeb zahrnuje inovativní návrhy projektů a inženýrských prací, profesionální realizace, unikátní monitoring technologií, audity a konzultace, záruční a pozáruční servis.
PRONIX s.r.o.

RPIC-ViP s.r.o.

12. 2. 2014
RPIC-ViP, s.r.o. patří k nejsilnějším poradenským a vzdělávacím organizacím s výhradně českým kapitálem v České republice a nabízí služby 50 kvalifikovaných poradců a projektových manažerů. Má k dispozici pobočky a zázemí ve všech okresech Moravskoslezského kraje a v Praze. Zabývá se především podnikatelským poradenstvím, přípravou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, rozvojem lidských zdrojů a vzděláváním, řízením a rozvojem kvality a vyhledáváním a výběrem zaměstnanců.
RPIC-ViP s.r.o.

Rudolf Kuzník - Informatika

12. 2. 2014
Tvorba, prodej a servis software. Automatizované zpracování dat. Dodávky komplexních řešení.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

2. 9. 2014
SU OPF je zaměřena na vzdělávání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech a oboru zaměřeného na informatiku, konkrétně se jedná o obor „Manažerská informatika“, který je akreditovaný v rámci studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“. Komplexně SU OPF nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (titul Bc.) přes navazující magisterské (titul Ing.) po doktorské (titul Ph.D.) studijní programy.
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

12. 2. 2014
Stora Enso je integrovaná společnost, vyrábějící tiskařský a jemný papír, obalovou lepenku a výrobky ze dřeva – ve všech těchto oblastech patří mezi lídry na globálním trhu. Skupina Stora Enso zaměstnává na 36 000 pracovníků ve 40 zemích pěti kontinentů. Roční produkční kapacita je 13,1 milionů tun papíru a lepenky a 7,4 milionu kubických metrů řeziva, včetně 3,2 milionů kubických metrů výrobků s přidanou hodnotou. Společnost je zapsána na burzách v Helsinkach a Stockholmu.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.

14. 1. 2017
SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. vzdělává žáky denní formou v oboru 1820M/01 Informační technologie. Vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou. Dále škola organizuje vzdělávací akce pro veřejnost a v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

12. 2. 2014
Škola je orientována na výuku oborů vzdělání, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším vzdělávání na vysokých školách a na trhu práce v oblastech elektrotechniky, informačních a komunikačních technologií a informačních systémů.
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

TECHNISERV IT, spol. s. r. o.

12. 2. 2014
Komplexní služby v oblasti Informačních Technologií a slaboproudých systémů
TECHNISERV IT, spol. s. r. o.

Tieto Czech s.r.o

12. 2. 2014
Tieto je profesionální společnost poskytující služby v oblasti IT, výzkumu & vývoje a poradenství. Se svými 16 000 odborníky jsme jedním z největších poskytovatelů IT služeb v Severní Evropě a jsme přední světovou společností ve vybraných odvětvích. Zaměřujeme se na oblasti, ve kterých máme ty nejdůkladnější znalosti podnikání a potřeb našich zákazníků. Naše stoprocentní zaměření na potřeby zákazníka a odborné znalosti ze Skandinávských zemí nás odlišují od našich konkurentů.
Tieto Czech s.r.o