Členové klastru

RPIC-ViP s.r.o.


Sídlo:
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
Kontaktní osoba:    Mgr. Zdeněk Karásek
Telefon:
+420 596 616 795 
Fax:
+420 596 626 917
E-mail:
WWW:
www.rpic-vip.cz


Předmět činnosti

RPIC-ViP, s.r.o. patří k nejsilnějším poradenským a vzdělávacím organizacím s výhradně českým kapitálem v České republice a nabízí služby 50 kvalifikovaných poradců a projektových manažerů. Má k dispozici pobočky a zázemí ve všech okresech Moravskoslezského kraje a v Praze. Zabývá se především podnikatelským poradenstvím, přípravou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, rozvojem lidských zdrojů a vzděláváním, řízením a rozvojem kvality a vyhledáváním a výběrem zaměstnanců.

Produkty a služby

V oblasti podnikatelského poradenství nabízí firma zpracování projektů v oblasti podnikání, investic a inovací. Tyto projekty jsou převážně koncipovány jako dotační, kde klient může využít finanční podpory ze strukturálních fondů a iniciativ Evropského společenství nebo z národních dotačních programů. Projekty pro rozvoj lidských zdrojů jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti rozvoje měkkých dovedností (kompetencí), pro které má firma zpracovány veškeré výukové materiály, a dále na audit lidských zdrojů ve firmách, které dále slouží jako podklad pro strategii řízení a plánování lidských zdrojů ve firmách, zlepšení komunikace a motivace. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Specialist service, s.r.o. pak firma nabízí vyhledávání vhodných pracovníků podle požadavků klienta, organizaci a vedení výběrových řízení, realizaci assessment a development center atd. V oblasti řízení kvality firma nabízí služby pro přípravu systémů managementu kvality ISO 9001, environmentálního managementu ISO 14001 a modelování a popis procesů v organizaci.

Certifikace

RPIC-ViP, s.r.o. je certifikovanou firmou se zavedeným systémem managementu kvality dle normy ISO 9001:2000. Vybraní konzultanti firmy jsou certifikovanými poradci Národního registru poradců.

Reference

Podnikatelské a inovační projekty: Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., Denip, s.r.o., kovo Vesuv v.o.s., Ekomat, s.r.o., Intoza, s.r.o., Lift servis, s.r.o., Inpo, s.r.o., Bytostav Poruba, a.s., Silnice Morava, s.r.o., Italia Transport, s.r.o. atd.

Projekty rozvoje lidských zdrojů: Úřad práce, Agentura pro regionální rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, HK Konstrukce, RIVS, s.r.o., Dalkia Česká republika, a.s., Vítkovice, a.s., ŽDB, a.s., Národní vzdělávací fond, o.s., Moravskoslezský kraj atd.

Zavádění systémů jakosti: Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Bill, s.r.o., DC Vision, s.r.o., Gesomont, s.r.o., Kania CZ, s.r.o., Intoza, s.r.o., Lift Service, s.r.o., Marcor, s.r.o., MT spol, s.r.o., Notia, a.s., TZB Orlová, s.r.o., CS21 Nextnet, s.r.o., Gascontrol, s.r.o. atd. 

Zavádění systémů managementu kvality, zavádění systémů environmentálního managementu, modelování a popis podnikových procesů: Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Bill, s.r.o., DC Vision, s.r.o., Gesomont, s.r.o., Kania CZ, s.r.o., Intoza, s.r.o., Lift Service, s.r.o., Marcor, s.r.o., MT spol, s.r.o., Notia, a.s., TZB Orlová, s.r.o., CS21 Nextnet, s.r.o., Gasocontrol, s.r.o. atd.