Členové klastru

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

 

Sídlo:
Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba:   Ing. Jaroslav Král
Telefon:
+ 420 596 127 364
Fax:
+ 420 596 127 367
E-mail:
WWW:
www.spseiostrava.cz

 

Předmět činnosti

Škola je orientována na výuku oborů vzdělání, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším vzdělávání na vysokých školách a na trhu práce v oblastech elektrotechniky, informačních a komunikačních technologií a informačních systémů.
 

Produkty a služby

SPŠei vzdělává žáky denní formou ve dvou oborech vzdělání s maturitní zkouškou: Informační technologie a Elektrotechnika. Dále škola organizuje vzdělávací akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, vzdělávací akce pro vzdělávací subjekty – např. Centrum dalšího vzdělávání Ostrava, KVIC, SOKRATES, Národní institut pro další vzdělávání a další. Škola zabezpečuje i provoz sportovní haly na ulici Sokolská, v níž probíhá nejen výuka tělesné výchovy, ale i rozsáhlá mimoškolní sportovní činnost regionálního i celostátního charakteru.
 

Certifikace

Akreditace MŠMT pro vzdělávací akce v oblasti informačních technologií v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; certifikace jako školicí středisko pro realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání; Lokální Cisco Networking Academy (LCNA)
 

Reference

Krajský úřad MSK, CDV Ostrava, FEI VŠB-TU
Uplatnění absolventů http://www.spseiostrava.cz/index.php?id=studentum/absolventi, dlouhodobé výsledky vzdělávací činnosti  školy http://www.spseiostrava.cz/index.php?id=statistiky/dlohodobe