Přijaté granty

Přijaté granty

 

 

Projekty IT Cluster, z. s., spolufinancované prostřednictvím grantů Evropské unie

 

Název projektu: Rozvoj IT Cluster 2009-2012
Název programu: Klastry - Výzva I

 


Název projektu: Pojďme společně růst s IT Cluster 2017-2019
Název programu: Operační program Zaměstnanost

 


Název projektu: Výzkumný a vývojový projekt IT Cluster 2016-2019
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost