Přijaté granty

Přijaté granty

 

 

Projekty IT Cluster, z. s., spolufinancované prostřednictvím grantů Evropské unie

 

Název projektu: Rozvoj IT Cluster 2009-2012
Název programu: Klastry - Výzva I

 

 


 

Název projektu: Pojďme společně růst s IT Cluster 2017-2019
Název programu: Operační program Zaměstnanost

Cíl: Další profesní vzdělávání zaměstnanců členů IT Cluster, z. s.

 


Název projektu: Výzkumný a vývojový projekt IT Cluster 2016-2019
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce - klastry

Cíl: Navržení a implementace algoritmu pro optimalizaci skladových zásob a měření skutečných požadavků na svoz odpadu a jeho optimalizace