Tvoje budoucnost - tvoje volba

Tvoje budoucnost - tvoje volba


Projekt je zaměřen na změnu postojů cílové skupiny - žáků základních a středních škol v Moravskoslezském kraji k přírodovědným a technickým oborům. Tyto postoje chceme změnit realizaci nových klíčových aktivit a zapojením zaměstnavatelů do vybraných aktivit.

Cílem projektu je

1.Popularizovat  přírodovědné a technické obory netradičními formami a motivovat tak žáky ke vzdělávání se v technických a přírodovědných oborech.
2. Vytvořit nové inovativní formy spolupráce školy-aktéři trhu práce

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity

  • Nové výukové materiály (animace, digitální hry, sady pro experimenty) pro modul  matematika, fyzika, biologie a chemie jak ji neznáte,
  • Tvůj nápad - zahraniční know-how pro rozvoj technické tvořivosti realizované se žáky ZŠ ve třídách,
  • Dny pro budoucnost - systém exkurzí žáků u zaměstnavatelů,
  • Vybudování 2 demonstračních center zaměřených na hornictví, hutnictví a strojírenství

Příjemcem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, partnerem projektu je IT Cluster o.s.

 

Tvoje budoucnost - tvoje volba, č. CZ.01.07/1.1.24/01.0085, OP VK