GDPR

IT CLUSTER V SOULADU S GDPR

Zásady sdružení IT CLUSTER, z. s. pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

 • Řídíme se platnou legislativou
 • Tvoříme zásady pro bezpečnost osobních údajů našich klientů
 • Poskytujeme otevřeně informace, o tom, jak s osobními údaji nakládáme

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme tyto základní osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů i bez Vašeho souhlasu za účelem identifikace obchodního subjektu:

 • Jméno, příjmení
  • Číslo telefonu, e-mailová adresa

Další osobní údaje, které zpracováváme, Vám zašleme na vyžádání dle formy spolupráce s naším sdružením.

Z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. plnění právní povinnosti správce
  2. ochrana životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo třetí osoby
  3. oprávněný zájem správce či třetí strany
  4. souhlas k zpracování dat pro marketingové účely, který lze kdykoliv odvolat

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 • Přímo od klienta, z veřejně přístupných rejstříků, včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní, z databází třetích stran.
 • Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám ani do zahraničí

 

Na co máte právo?

 • na základě vaší žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu budete informován o Vašich osobních údajích
 • budeme vás neprodleně informovat o porušení bezpečnosti při zpracovávání
 • uplatníte právo na výmaz osobních údajů a aktualizaci Vašich údajů
 • můžete vznést případné námitky proti zpracování osobních údajů či jej omezit
 • Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat
 • není tím však dotčeno naše právo zpracovávat ty osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s příslušným zákonem.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

 • V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že musíme dle platné legislativy chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost z důvodů ověření Vaší identity. 
 • Ověření vaší identity bude provedeno 2 způsoby na žádost s ověřeným podpisem nebo osobní návštěvou odpovědnou osobou v prostorách recepce sdružení IT CLUSTER, z. s.
 • Za poskytnutí informace o osobních údajích má IT CLUSTER z. právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím. V případě porušení práv či povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy. 
 • Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na tel. +420 596 126 210 nebo nás navštivte na adrese Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika. Můžete nás kontaktovat emailem na marketing@itcluster.cz.

 

COOKIES

Používáním našich webových stránek, mobilních webových stránek a mobilních aplikací souhlasíte s používáním souborů Cookies v souladu s těmito zásadami:

 • Webová stránka sdružení IT CLUSTER, z. s. neidentifikuje uživatele těchto webů, avšak používá soubory Cookies ke generování anonymních statistik o používání webu. Soubory Cookies používáme pro analytický nástroj Google Analytics. Do souborů Cookies nejsou umístěny citlivá nebo osobní data. Shromažďujeme informace o zařízení nebo prohlížeči, které používáte k přístupu na tyto weby, o způsobu vaší interakce s těmito stránkami.
 • Využíváme soubory Cookies k různým účelům, například, aby vám umožnily efektivní navigaci mezi stránkami, zapamatovaly si vaše preference a obecně zlepšily váš zážitek při procházení stránek. Používáme je, abychom zjistili nejen, jak požíváte webové stránky, ale také, že všechny reklamy, které vidíte na našich a na jiných stránkách, budou relevantnější pro vás a vaše zájmy a abychom zabránili podvodům a odhalili je a vy jste tak zůstali v bezpečí. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás identifikovaly.
 • Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to – přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
 • Služba je poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookies (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs) bude společností Google přenesená a uložená na serverech ve Spojených státech.
 • Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.
 • Pokud neschvalujete používání souborů cookies, deaktivujte je tak, jak je vysvětleno v oznámení http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.

Zobrazit zásady cookies

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz