PŘIJATÉ GRANTY

Projekty IT Cluster, z. s., spolufinancované prostřednictvím grantů Evropské unie

Název projektu: Platforma pro konfiguraci komponent a procesů pro Průmysl 4.0
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva: Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum

Cíl: Vývoj software platformy, pomocí které bude možno implementovat systém umožňující komunikaci s různými zařízeními kategorie PRŮMYSL 4.0

Název projektu: Rozvoj IT Clusteru 2017 – 2019
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU

Cíl: Rozšíření rozsahu činnosti spolupráce, stávajících a nových členů IT Clustru, medializace a zviditelnění činnosti sdružení, podpora inovačních aktivit clusteru, a členů clusteru.

Název projektu: Výzkumný a vývojový projekt IT Cluster 2016-2019
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce – klastry

Cíl: Navržení a implementace algoritmu pro optimalizaci skladových zásob a měření skutečných požadavků na svoz odpadu a jeho optimalizace

Název projektu: Pojďme společně růst s IT Cluster 2017-2019
Název programu: Operační program Zaměstnanost

Cíl: Další profesní vzdělávání zaměstnanců členů IT Cluster, z. s.

Název projektu: Rozvoj IT Cluster 2009-2012
Název programu: Klastry – Výzva I

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.

Zobrazit zásady cookies

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz