O KLASTRU

IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním.

Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli. Zvažte, zda-li byste se i vy nechtěli stát členem našeho sdružení a posílit tak myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informační společnost stává realitou.

Vize a poslání

IT Cluster je sdružení právnických a fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, která reprezentuje právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm nebo místem podnikání na území Moravskoslezského kraje, kteří podnikají v odvětvích informačních technologií (dále jen „IT“), vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

Posláním sdružení je zejména:

 • v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení 
 • vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech 
 • podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení 
 • podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem 
 • přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje 
 • nabízet poradenské služby svým členům 
 • pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku IT a v souvisejících oborech

Výzkum a vývoj v oblasti IT

 • Vývoj a implementace informačních systémů
 • Vývoj internetových technologií a aplikací
 • Vývoj v oblasti mobilních technologií
 • Vývoj v oblasti telekomunikační techniky
 • Tvorba multimediálních prezentací
 • Výroba, prodej a správa výpočetní techniky
 • Sledování a střežení vozidel
 • Poradenství a konzultační činnost v oblasti IT
 • Grafika a marketing
 • Vzdělávání v oblasti IT
 • Celoživotní vzdělávání, zajišťování certifikovaných kurzů a testů
 • Jazyková výuka, odborné překlady a tlumočení

Soubory ke stažení:

Vedení IT Clustru

Výkonná rada

Ing. Přemysl Soldán, CSc. (Tieto Czech s.r.o.) – předseda výkonné rady
Mgr. Marek Kučera MBA (K2 atmitec s.r.o.) – 1. místopředseda výkonné rady
Miroslav Hampel (KVADOS, a.s.) – 2. místopředseda výkonné rady
Ing. Marek Svrčina (D3Soft s.r.o.) – člen výkonné rady
Ing. Jiří Tomčala (NAM system, a.s.) – člen výkonné rady

Dozorčí rada

Vladimír Vybíral (Autocont) – Předseda dozorčí rady
Bc. Robert Fárek (ITeuro) – Člen dozorčí řady
Zdeněk Kašlík (daňový poradce) – Člen dozorčí řady

Stanovy

Níže uvedený dokument obsahuje úplné znění stanov občanského sdružení IT Cluster ze dne 9. 12. 2015 (revize 5).

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.

Zobrazit zásady cookies

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz