Tvoje budoucnost – tvoje volba

Projekt je zaměřen na změnu postojů cílové skupiny – žáků základních a středních škol v Moravskoslezském kraji k přírodovědným a technickým oborům. Tyto postoje chceme změnit realizaci nových klíčových aktivit a zapojením zaměstnavatelů do vybraných aktivit.

Cílem projektu je

1.Popularizovat  přírodovědné a technické obory netradičními formami a motivovat tak žáky ke vzdělávání se v technických a přírodovědných oborech.
2. Vytvořit nové inovativní formy spolupráce školy-aktéři trhu práce

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity

  • Nové výukové materiály (animace, digitální hry, sady pro experimenty) pro modul  matematika, fyzika, biologie a chemie jak ji neznáte,
  • Tvůj nápad – zahraniční know-how pro rozvoj technické tvořivosti realizované se žáky ZŠ ve třídách,
  • Dny pro budoucnost – systém exkurzí žáků u zaměstnavatelů,
  • Vybudování 2 demonstračních center zaměřených na hornictví, hutnictví a strojírenství

Níže uvedený dokument obsahuje úplné znění stanov občanského sdružení IT Cluster ze dne 4. 12. 2013 (revize 5)

Tvoje budoucnost – tvoje volba, č. CZ.01.07/1.1.24/01.0085, OP VK

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.

Zobrazit zásady cookies

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz