Staňte se členem našeho klastru

Networking - Efektivní zákaznický vývoj SW aplikací.

Networking - Efektivní zákaznický vývoj SW aplikací.

14. 11. 2018
Přijměte prosím pozvání na networkingové setkání s názvem: Efektivní zákaznický vývoj SW aplikací. Setkání se uskuteční dne 21. 11. 2018 ve společnosti K+B progres, Praha. Začátek akce je stanoven na 13:00 hod., ukončení pak v 18:00 hod.
 
Nová implementace FLEXI IT byla zákazníkovi předána v rekordním čase

Nová implementace FLEXI IT byla zákazníkovi předána v rekordním čase

13. 11. 2018
Se změnou vlastníka dodavatele elektřiny a plynu vznikl ze strany dodavatele urgentní požadavek na komplexní informační systém, který zajišťuje procesy spojené s akvizicí, řízením nákupu energií, fakturací a komunikací se zákazníkem prostřednictvím webového portálu. 
Konference OpenSource - řešení v sítích 2018

Konference OpenSource - řešení v sítích 2018

12. 11. 2018
Přijměte pozvání na tradiční konferenci OpenSource - řešení v sítích 2018, kterou pravidelně pořádá Ústav informačních technologií a Katedra informatiky a matematiky Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, nově za partnerství IT Clusteru.
 
Dopravní podnik Ostrava novým zákazníkem KVADOSu

Dopravní podnik Ostrava novým zákazníkem KVADOSu

7. 11. 2018
Dopravní podnik Ostrava se stal novým zákazníkem společnosti KVADOS, v červnu podepsal smlouvu na využívání softwaru myTEAM®. Ve výběrovém řízení ocenil klient především kvalitu řešení a uživatelskou přívětivost, ergonomický design a možnosti customizace produktu, to vše ve spojení s příznivou cenou.

Kdo jsme a co děláme

IT Cluster je sdružením podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí v oblasti informačních
a komunikačních technologií (ICT), a to především na území Moravskoslezského kraje. Mezi hlavní pilíře a aktivity klastru patří:

Příprava lidských zdrojů  

V úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů nejen pro členy sdružení.

Řešení inovačních projektů

Vytvářet potenciál pro řešení inovačních projektů s maximálním využitím synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech. Podporovat výzkumné a rozvojové aktivity členů.

Komunikace a marketing

Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi v regionu. Stejně tak podporovat obchodní a personální vazby mezi členy.