Staňte se členem našeho klastru

Nová implementace CRM systému MICROSOFT DYNAMICS 365 ve farmaceutickém průmyslu

Nová implementace CRM systému MICROSOFT DYNAMICS 365 ve farmaceutickém průmyslu

13. 8. 2018
Společnost D3soft svému zákazníkovi, farmaceutické společnosti IMCoPharma a.s., úspěšně implementovala CRM systém Microsoft Dynamics 365. Hlavním úkolem této implementace byla úprava interních procesů s požadavky na intuitivní CRM systém pro řízení obchodních vztahů se zákazníky a určovaní interních priorit. Výhodou CRM systému je dostupnost aktuálních dat v reálném čase, a to na všech…
Výroční zpráva společnosti KVADOS za rok 2017

Výroční zpráva společnosti KVADOS za rok 2017

10. 8. 2018
Výroční zpráva shrnuje přehled činností a nejdůležitější okamžiky společnosti KVADOS za předchozí rok. Rok 2017 byl rokem plným oslav, ale i práce. Ohlédněte se spolu s námi za úspěšným rokem 2017 společnosti KVADOS.
Řešení FLEXI IT zvítězilo ve výběrovém řízení společnosti NWT GROUP a.s.

Řešení FLEXI IT zvítězilo ve výběrovém řízení společnosti NWT GROUP a.s.

1. 8. 2018
Pro utilitní divizi společnosti NWT Group a.s. jsme navrhli optimální řešení jednotného informačního systému fakturace elektřiny a plynu pro B2B i běžné domácnosti. Řešení FLEXI IT patří mezi naše stěžejní produkty, které neustále vyvíjíme a inovujeme dle individuálních potřeb našich klientů. Díky tomu jsme byli schopni navrhnout řešení, které splnilo náročné…
Implementace nejnovější verze CRM systému LEONARDO 9, včetně nastavení dle platných podmínek GDPR

Implementace nejnovější verze CRM systému LEONARDO 9, včetně nastavení dle platných podmínek GDPR

1. 8. 2018
Našemu dlouholetému zákazníkovi, slovenské společnosti CHEMOSVIT a.s., jsme implementovali nejnovější verzi CRM systému Leonardo 9. Cílem implementace CRM systému Leonardo 9 bylo splnění zpřísněných požadavků legislativy Evropské unie, která se zaměřuje na oblast zpracování a ochrany osobních údajů u fyzických osob. Společnostem zároveň ukládá  povinnost tato data pečlivě chránit před zneužitím…

Kdo jsme a co děláme

IT Cluster je sdružením podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí v oblasti informačních
a komunikačních technologií (ICT), a to především na území Moravskoslezského kraje. Mezi hlavní pilíře a aktivity klastru patří:

Příprava lidských zdrojů  

V úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů nejen pro členy sdružení.

Řešení inovačních projektů

Vytvářet potenciál pro řešení inovačních projektů s maximálním využitím synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech. Podporovat výzkumné a rozvojové aktivity členů.

Komunikace a marketing

Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi v regionu. Stejně tak podporovat obchodní a personální vazby mezi členy.