V prvním prosincovém týdnu 7. 12. 2024 se členové IT Clusteru setkali v příjemných prostorách Golf&Ski Resort Ostravice v samém srdci Beskyd, aby si shrnuli uplynulý rok a sdíleli vize a plány do nadcházejícího roku 2024. Celou schůzi zpříjemňoval pohled na zasněžené golfové jamky a tyčící se Lysá Hora na obzoru.

Témata večera byla stejně pestrá jako samotné prostředí:

  • Představily se nejnovější trendy v kyberbezpečnosti, úspěchy a zásadní momenty naší členské základny.
  • Zhodnotilo se působení v loňském roce a nastínili budoucí plány sdružení.
  • Popsalo se hospodaření za rok 2023 a představil se návrh rozpočtu pro rok 2024 a členské příspěvky.
  • Také se projednaly nové možnosti dotačních programů pro další rozvoj.

Ačkoliv na samotnou schůzi dorazilo 17 zástupců členů, ve večerních hodinách ožily prostory restaurace s dalšími příchozími a společně jsme si užili atmosféru podtrženou příjemným společným posezením u krbu a relaxací ve wellness. Nesmíme opomenout ani výbornou degustaci destilátů značky RUDOLF JELÍNEK s výkladem místopředsedy výkonné rady Miroslava Hampela.

Děkujeme všem zapojeným za rozhodující kroky pro příští období a vřelé poděkování patří také hotelu Golf&Ski Resort Ostravice za jejich vstřícnost a péči. Společně jsme vytvořili inspirativní prostředí pro inovace a úspěchy v oblasti informačních technologií.