Aktuality

Odpady mají slibnou budoucnost

 

Informační technologie již mají své místo v celém procesu nakládání s odpady, což zahrnuje prevenci vzniku odpadů, přípravu na opětovné použití, recyklaci odpadů a další využití odpadu.

 

Hlavním programem  setkání byly cíle aplikace IT v oblasti nakládání s odpady, optimalizace nákladů, rychlejší a snadnější vyhledání údajů v rámci vykazování a nakonec snížení ekologické stopy.

 

Velmi diskutovaným tématem byl Smart Waste Collection System, kdy kontejnery pomocí GPS dat zasílají údaje o tom, jak jsou plní, do centrály sběrných společností.

 

Závěrem?

Největší výhodou využití informačních technologií v odpadovém hospodářství je optimalizace sběrných cest, která jde ruku v ruce se snížením nákladů na sběr vozidel a následným dopadem na životní prostředí.

 

IT také pomáhá uspokojit jak společnosti zabývající se sběrem odpadů, které mají větší přehled o svých nákladech a množství shromážděných odpadů, tak i o obcích, které například pomocí inteligentních košů mohou udržovat i ty nejrušnější části města čisté. A nakonec to také uspokojuje občany.

 

Děkujeme moc zúčastněným, těšíme se na další setkání.