Sdružení IT cluster na Valné hromadě NCA zastupoval její místopředseda Výkonné rady pan Miroslav Hampel. Valná hromada NCA se konala dne 18.5.2023 v Praze. Na programu jednání VH bylo zhodnocení činnosti  asociace za minulé období, byla také projednána zpráva o hospodaření za minulé období a také prezentován plán činnosti na další období. Jedním z diskutovaných témat bylo také možnost zapojení jednotlivých členů NCA do nově připravovaných dotačních výzev. IT cluster je již dlouholetým členem NCA a zapojuje se pravidelně do její činnosti, vzdělávacích projektů a řady dalších aktivit.