Publicita IT Cluster – Moravskoslezský kraj

Čvn 15, 2006

1. TV

Prezentace FEI formou rozhovoru děkana prof.Ing. Ivo Vondráka, CSc. k rozvoji regionu, znalostní společnosti a uplatnění absolventů FEI a budoucnosti IT klastru

Rozhovor v TV Prima v pořadu Minuty regionu dne 15.6.2006 v 18.45 hod

2. TISK

Článek o úloze a spolupráci FEI VŠB – TUO se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje k iniciativě založení ICT klastru v našem regionu

Mladá Fronta DNES, příloha Významné firmy v regionu 27.8.2005

Podpora vzdělávání se kraji vrátí – reportáž s hejtmanem Tošenovským o systematické podpoře vědy a výzkumu – možnosti IT Cluster, pracoviště Regional Cisco Networking Academy při FEI  VŠB – TUO

Moravskoslezský KRAJ, měsíčník , prosinec 2005

Rozhovor s děkanem FEI VŠB – TUO prof.Ing.Ivo Vondrákem, CSc. a náměstkem hejtmana Ing.Drobilem o znalostní společnosti, informačních technologiích v kraji, budoucnosti IT Cluster, projektu vývoje systému počítačové simulace a modelování přírodních katastrof Mladá Fronta DNES 14.6.2006

Zpráva o blízké budoucnosti Ostravy, která se má stát počítačovým centrem republiky – děkan FEI VŠB – TUO prof.Ing.IvoVondrák, CSc. a náměstek hejtmana Ing.Drobil – „Do Ostravy míří další velké firmy, možná přijde i počítačový gigant“ Mladá Fronta DNES 14.6.2006

IT Cluster – jeho úloha a budoucnost 

Moravskoslezský DENÍK 14.6.2006

„Kraj bude potřebovat tisíce počítačových expertů“ – děkan FEI VŠB – TUO prof.Ing.Ivo Vondrák, CSc. a náměstek primátora Města Ostravy Ing.Kajnar – příprava studentů a vznik IT klastru

Mladá Fronta DNES, 17.6.2006

3. ROZHLAS

Spolupráce IT firem a FEI VŠB – TUO v nově založeném IT Clusteru

Český Rozhlas 1, Radio Žurnál – Ekonomický magazín 14.6.2006 v 9.20 hod

4. SERVERY

www.itcluster.cz

www.itcluster.cz

5. TISKOVÉ ZPRÁVY

 IT Cluster – sdružení pro rozvoj informačních technologií 

Kancelář hejtmana kraje, oddělení tiskové a vnějších vztahů, 13.6.2006

IT Cluster – vznik sdružení odborníků na informační technologie, IT Cluster – první a jediný svého druhu v České republice 

PR agentura, Eva Kijonková, 13.6.2006

Ostravské sdružení IT firem se rozrostlo o společnost ASUS Czech

PR agentura, Eva Kijonková, 18.9.2006

6. ROZHLAS

Spolupráce IT firem a FEI VŠB – TUO v nově založeném IT Clusteru

Český Rozhlas 1, Radio Žurnál – Ekonomický magazín 14.6.2006 v 9.20 hod

7. KONFERENCE

ICT – kvalitní lidské zdroje pro rychle rostoucí high-tech sektor, budoucnost IT klastru, prezentace prof.Ing.Ivo Vondráka, CSc., děkana FEI VŠB – TUO 

Konference k investicí a podnikání Investment Business Forum, Ostrava 20.-21.9.2005

 IT Cluster – IT for People, People for IT , prezentace předsedy Výkonné rady IT Cluster prof.Ing.Ivo Vondráka, CSc., děkana FEI VŠB – TUO 

Konference Klastry 2006, Brno  4. – 5. 5.2006

IT Cluster – IT for People, People for IT , prezentace předsedy Výkonné rady IT Cluster prof.Ing.Ivo Vondráka, CSc., děkana FEI VŠB – TUO 

Konference Značky v regionu – rozvoj regionu, Ostrava 14.6.2006

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

info@itcluster.cz