IT Cluster, jediný svého druhu v ČR, se rozrostl o ASUS Czech

Zář 19, 2006

TISKOVÁ ZPRÁVA, OSTRAVA 18. ZÁŘÍ 200 
 
Zatím jediný tuzemský klastr pro podporu a využití informačních technologií (IT), který před časem pod názvem IT Cluster vznikl v Ostravě, významně posílil. Členem sdružení, které spojuje výzkumná, vývojová, vzdělávací a produkční pracoviště, se nově stala společnost ASUS Czech z globální skupiny ASUS, která jen za loňský rok prodala 52 milionů základních desek pro počítačové sestavy. První tuzemské sdružení IT odborníků tak má v tuto chvíli dvě desítky členů. Mezi jinými také společnosti jako TietoEnator, poskytovatele IT služeb s působností ve 25 zemích světa a 15 tisíci odborníků, nebo GiTy, K2 atmitec či U&SLUNO. Souhrnné tržby členů zřetelně převyšují miliardu korun ročně. Počet odborníků v klastru se blíží osmi stovkám.
 
„Od členství v klastru si slibujeme, že lépe poznáme tuzemské firmy, s nimiž bychom v budoucnu mohli spolupracovat, a navážeme úzké kontakty se školami. Rádi bychom se podíleli na profilování absolventů středních a vysokých škol, protože je budeme potřebovat pro rozšiřování našeho působení v tuzemsku,“ řekl o důvodech zapojení do IT Clusteru manažer lidských zdrojů ASUS Czech
Zdeněk Svozil. Připomněl, že tuzemský závod firmy ASUS v Ostravě-Hrabové je už nyní evropským servisním centrem pro základní desky a grafické karty a výrobcem stolních počítačů. Podnik má 900 kmenových zaměstnanců, dalších až šest stovek lidí angažuje nárazově na základě časově omezených smluv. Do budoucna plánuje ASUS Czech rozšíření činností.
 
IT Cluster má, vedle silné členské základny, také podporu Moravskoslezského kraje. Ten poskytl 800 tisíc korun na start a provoz IT Clusteru. Mimo to krajští zastupitelé schválili 15milionovou dotaci speciálnímu projektu VŠB-Technické univerzity Ostrava na vývoj systému počítačové simulace přírodních katastrof, na kterém by se rovněž mohli podílet členové klastru. „Předpokládáme, že díky výzkumu a inovacím kraj získá konkurenční výhodu v rámci EU,“ naznačil cíle IT Clusteru předseda jeho výkonné rady a děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky ostravské VŠB-Technické univerzity Ivo Vondrák.
 
Záštitu nad činností klastru specialistů má ostravská fakulta elektrotechniky a informatiky, která je, v čele s děkanem Vondrákem, také garantem fungování celého sdružení. Díky propojení s univerzitou se mohou už dnes členové IT Clusteru podílet na prestižních mezinárodních projektech fakulty elektrotechniky a informatiky. Nejprestižnějším z nich je spolupráce s americkou Stanford University (Kalifornie). Běží rovněž spolupráce ve Finsku, Dánsku, Francii a Japonsku.
 
„Nezastíráme, že máme velké ambice. Na druhé vidíme jako klíčový problém nedostatek kvalifikovaných lidí,“ zhodnotil šéf IT Clusteru Vondrák. Podle něj je tedy logické, že IT Cluster vede právě Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity, která od roku 2003 navýšila počet studentů ve všech studijních programech o více než tisícovku.
 
IT Cluster do této chvíle stihl zahájit práce na projektu Lidské zdroje (People for IT), jehož výstupem bude personální portál, který mimo jiné umožní přímý kontakt nabídky a poptávky v oblasti IT profesí
a zajistí pracovní uplatnění odborníků přednostně v IT firmách působících v Moravskoslezském kraji. Následovat budou projekty Školicího centra, které bude kromě školicí činnosti pro členy klastru zároveň také certifikační autoritou, a Marketing a komunikace. Budoucnost klastru spočívá také v oblasti výzkumu, a to především aplikovaného, jehož výsledky se promítnou do inovací a ekonomického zhodnocení ve firmách Moravskoslezského kraje.
 
 
ZPRACOVALA: Mgr. Eva Kijonková, tel. 721-857 097, e-mail: eva.kijonkova@seznam.cz

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

info@itcluster.cz