Projekty IT Clusteru oslovují studenty i odborníky

Bře 15, 2011

Sdružení IT Cluster, které je vůdčí silou výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií v Moravskoslezském kraji, představilo 8. března 2011 své aktivity na veletrhu Kariéra PLUS vysokoškolským studentům i odborníkům z řad vystavovatelů. Klastr, který v období 2009–2012 získal na svůj chod dotaci z prostředků Evropské unie, se stal se svými aktuálními projekty zajímavým partnerem i potenciálním zaměstnavatelem. Akce navíc umožnila prezentovat výsledky průzkumu oblíbenosti mobilních zařízení, který IT Cluster pořádal.

Na vlastním stánku se všichni zájemci z řad návštěvníků mohli dozvědět, proč vlastně sdružení IT Cluster vzniklo, co je jeho posláním, kdo jej tvoří a především i to, čím se zabývá. Hlavní náplní je aktuálně realizace projektu „Rozvoj IT Cluster 2009-2012“ Výzkum a vývoj, jenž je financován z Operačního programu Podnikání a inovace, programu Spolupráce – klastry. V jeho rámci a podprojektu „Výzkum v oblasti trendů uživatelského rozhraní na dostupných SW platformách mobilních zařízení“ pak probíhal v únoru a na začátku března průzkum, který zejména mezi studenty zjišťoval, jaké přístroje, platformy a technologie se těší největší oblibě. Výsledky šetření pak právě na veletrhu Kariéra PLUS oficiálně IT Cluster zveřejnil a organizátoři zároveň vysolovali z vyplněných dotazníků výherce trendových smartphonů. Jejich obliba ostatně mezi respondenty narůstá a blíží se téměř klasickým mobilním telefonům.

Výsledky průzkumu výrazně ovlivní další směřování IT Clusteru i jeho členů, protože ukazují preference současných uživatelů směrem k vyspělým a komplexním zařízením a řešením. Díky tomu je možné zaměřit vývojové a výzkumné aktivity právě tímto směrem. A sami odpovídající, kteří stále studují, se budou moci například formou bakalářských nebo inženýrských prací podílet na dalších částech projektu.

Veletrh Kariéra PLUS je svým zaměřením největší akcí v regionu a oslovuje především studenty a absolventy technických a ekonomických oborů. Mnozí vystavovatelé tedy byli přímo z řad IT Clusteru, případně projevili o členství zájem. O neformální rozhovory na téma aktivit sdružení rozhodně nebyla nouze.

O sdružení IT Cluster

Počátkem roku 2006 vznikl v Ostravě klastr zaměřený na oblast IT. Svou koncepcí spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním. Zároveň se IT Cluster snaží uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. 

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

info@itcluster.cz