Sdružení počítačových expertů IT Cluster realizuje výzkum v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Čvc 4, 2013

Odborníci ze sdružení počítačových expertů IT Cluster získali podporu na realizaci výzkumného projektu v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika financovaného Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jedná se o vývoj Integrovaného regionálního informačního systému – IRIS na kterém IT Cluster spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s Žilinským klastrem Z@ICT až do roku 2015.
Mezi hlavní cíle projektu patří na základě kompletních analýz vycházejících z reálných, tzv. „tvrdě“ získaných dat, zpracování detailních návrhů, zabezpečení a otestování pilotního provozu Inteligentního informačního systému, v rámci Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje, pro podporu optimalizace dopravy, nákladů, sdílení informací a využívání kapacit těchto dvou příhraničních regionů.

Cílovými skupinami projektu „IRIS“ jsou jak veřejná správa a samospráva tak právnické a fyzické osoby i laická veřejnost. 
Členové sdružení počítačových expertů IT Cluster těží při samotné realizaci projektu především z propojení privátních firem s univerzitním a výzkumným a vývojovým zázemím. Při svém vzniku v roce 2006 mělo sdružení počítačových expertů 18 členů. Dnes je IT Cluster unikátní „institucí“, jaká dosud nemá v České republice obdoby.

Další aktuální informace o projektu můžete postupně najít na internetové prezentaci projektu www.irisprojekt.eu, kterou pro vás připravujeme.

IT Cluster, o.s.

Počátkem roku 2006 vznikl v Ostravě nový klastr zaměřený na oblast IT. Svou koncepcí toto sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním.

Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli.

Kontakty
IT Cluster o. s.
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
www.itcluster.cz  

Soubory ke stažení:

Tisková zpráva (pdf, 436,31 kB)

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz