Uspěli jsme v soutěži o nejinovativnější logistický produkt Česka

Dub 11, 2018

Nástup robotizace, automatizace a změny způsobu řízení, nazývaný také jako Průmysl 4.0, se netýká jen výroby, ale i logistiky. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia letos vyhlásily cenu Logistika Impuls, která mediálně podporuje nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Desetičlenná porota složená z akademiků, odborných novinářů a lidí z branže při hodnocení zohlednila zejména inovativnost myšlenky, využití nových postupů či zařízení v praxi a celkové přínosy projektu pro firmu.

Naše společnost se umístila na 2. místě za poslední etapu vývoje systému mySTOCK® WMS pro společnost DEMOS TRADE, a.s. Etapa představuje svou inovativnost především v kombinaci sériového a paralelního vychystávání jednotlivých zásilek. Toto automatické seřadiště zásilek je navíc řízeno pomocí technologie světel.

Další oceněnou inovací je přenastavení výpočtu ideálního vyskladňovacího algoritmu, který dokáže upřednostnit zásilky tak, aby plynule přiděloval práci všem pracovištím bez přetěžování.

Porotci soutěže také hodnotili integraci více technologií v jednom vyskladňovacím systému s využitím linky, řízených systémových vozíků, manipulační paletové techniky pro objemné odběry a také napojení na 4 Kardexy pro máloobrátkové zboží. Řízení skladování pomáhají i velkoplošné panely, které v reálném čase informuji všechny pracovníky skladu o všech důležitých informacích denní expedice.

Máme také radost z umístění našeho klienta MARLENKA international, a.s., v kategorii o nejinovativnější projekt logistiky 2017. Společnost nedostatek prostoru a nárůst poptávek vyřešila výstavbou 30m chlazeného skladu, kde se nachází kompletně automatická technologie, jejíž procesy řídí produkt mySTOCK® WMS.

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

marketing@itcluster.cz