Workshop – Průmysl 4.0

Čvn 1, 2018

Se záměrem zmapovat Vaše potřeby a možnosti ve vztahu k rozvoji technologických, obchodních či personálních oblastí, vázaných na „Průmysl 4.0“, Vás tímto zveme na workshop, které se uskuteční 27. června 2018 od 9:00 do 12:00 h na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, místnost A308.

Na workshopu bude prezentován jak návrh možného výzkumného programu a možností SU OPF, VŠB-TU, tak máte také vy příležitost vystoupit a představit váš postoj a poznatky k tématu Průmysl 4.0. Pokud máte o zapojení do programu formou prezentace zájem, prosím kontaktujte nás. Konkrétní program bude dle rozsahu prezentací a vystupujících ještě upřesněn.

Prezentace se předpokládají v rozsahu maximálně 15 minut. Máte-li k danému tématu co říct, případně něco poptat či nabídnout, budeme rádi, když se s o to s námi podělíte a zcela jistě nám to následně usnadní nalezení vhodných průniků a možností spolupráce. Témata prezentací a vaše registrace prosím zašlete na e-mailovou adresu marketing@itcluster.cz do 19.6.2018, abychom mohli sestavit program. Kapacita místnosti je maximálně 30 míst. V případě potřeby je možné délku workshopu přizpůsobit, abychom měli dostatečný čas na diskusi. 

Jako výstup workshopu se očekává definice klíčových témat z oblasti Průmysl 4.0 pro následující období a nalezení vhodných formátů společné tvůrčí činnosti (rámcové smlouvy, projekty, apod.).

Těšíme se na naše společné shledání

 

IT Cluster, z.s.

 

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

 

Partneři

 

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

 

Projekty

 

 

Kontaktujte nás

 

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

info@itcluster.cz